Statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik

Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola har under flera år erbjudit olika utbildningar för anställda i offentlig sektor, särskilt inom staten. Denna kurs riktar sig i första hand till personer som är nyanställda på en myndighet och/eller nya i staten.

Kursen består av fyra moduler och sammanlagt sju inspelade föreläsningar med lärare och forskare vid Förvaltningsakademin och vid Avdelningen för juridik på Södertörns högskola.

Teman som ingår är

  • Staten och den svenska förvaltningsmodellen
  • Tjänstemannarollen och den statliga värdegrunden
  • Förvaltningens juridik (inklusive offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessregler)
  • Styrningen i staten

Filmerna är textade och det kommer även finnas diskussions- och reflektionsfrågor som till exempel kan användas för grupparbeten på respektive arbetsplats.

Materialet läggs upp på Södertörns högskolas lärplattform och deltagarna får möjlighet att logga in och ta del av detta under en viss period.

Pris för tillgång till filmerna och diskussionsuppgifter är SEK 3 500 per deltagare.

För de som så önskar kan kursen ge 3 högskolepoäng. Kravet är då att man skriver en essä baserad på något tema i föreläsningarna samt tillhörande kurslitteratur. För tillgång till filmerna, ett handledningstillfälle, examination av kursessän och kursintyg är priset SEK 7 000 per deltagare.

Alla priser är exklusiva moms.

Man väljer om man endast vill ta del av föreläsningarna eller om man även önskar att kursen ska vara poänggivande.

Anmälan är bindande.

Kursanmälan
Kursanmälan

Juridiskt kön - nödvändigt för få ett betyg
Juridiskt kön - nödvändigt för få ett betyg