Kalender

Inom ramarna för vår forskning anordnar IMS regelbundet seminarier, föreläsningar, panelsamtal och andra typer av arrangemang.

31 mar

Religion, migration och integration

Välkomna till IMS webbinarium "Religion, migration och integration" Migrationen till Sverige har inneburit en inflyttning av ett stort antal människor med annan religiös tillhörighet än majoritetsbefolkningen. Hur påverkar detta religiositeten i ett sekulariserat land som Sverige?

14 apr

Sexualkunskap i mångreligiös skola

Välkommen till IMS webbinarium "Sexualkunskap i mångreligiös skola".