Forskarutbildning

Från och med 2018 ligger forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier under Lärarutbildningen, där
för närvarande doktorander från ämnena svenska och pedagogik ingår.

Vår lärarutbildning har i dag en utbildningsvetenskaplig miljö inom ramen för högskolans fem forskarutbildningsområden:

Vi anställde vår första utbildningsvetenskapliga doktorand i oktober 1998 och sedan dess kan vi glädja oss åt en kreativ utbildningsvetenskaplig doktorandmiljö.

Sedan våren 2016 finns Lärarutbildningens doktorandnätverk som är öppet för alla doktorander med avhandlingsprojekt som kan ses som relevanta för lärarutbildningen.

Ingångar till doktorandstudier

Det finns olika ingångar till doktorandstudier. Du kan antas inom en forskarskola som vi samverkar i eller i något av våra fem forskarutbildningsområden. Du kan också antas i ett ämne i samverkan med ett annat lärosäte och du som är verksam i kommunen kan bli antagen som kommundoktorand.

Vi medverkar i nationella forskarskolor i utbildningsvetenskap. De nationella forskarskolorna är samverkansprojekt med andra lärosäten. Våra doktorander är forskande lärare som omvandlar frågor och dilemman i yrket till vetenskapliga frågeställningar av både akademisk och praxisnära relevans. Detta är en av de forskarskolor vi medverkar i just nu:

Våra doktorander och deras projekt:

 • Masa Avramovic, pedagogik - Lifefull Pedagogy and Research – Children’s Participation in Early Childhood Education
 • Anna-Mia Bergqvist, praktisk kunskap - Kollektiv praktisk kunskap i läraryrkets praktik. En studie utifrån erfarna lärares perspektiv på villkor för professionen under de senaste 30 åren
 • Matteo Cattaneo, pedagogik - Homo Narrans and the storytelling: a space for creativity and democracy as practice in Early Childhood Education
 • Martin Elfsberg, pedagogik - Restoration of Voice in Education
 • Simon Magnusson, svenska - Medborgardialogen som medborgarfostran
 • Ulrika Nemeth, svenska - Kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet
 • Niklas Öhman, litteraturvetenskap - Litteraturen som instrument: hur litteraturundervisningen instrumentaliseras i forskning och läroplaner
 • Lotta Björkman, pedagogik
 • Marcus Sandborgh, svenska

Doktorander som har disputerat:

 • Anne Ross-Solberg - The Mahdi Wears Armani: An Analysis of the Harun Yahya Enterprise (2013)
 • Ann-Christin Randahl - Strategiska skribenter: Skrivprocesser i fysik och svenska (2014)
 • Larissa Mickwitz - En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik (2015)
 • Håkan Forsberg - Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011 (2015)
 • Pernilla Andersson - The Responsible Business Person – Studies of Business Education for Sustainability (2016)
 • Sari Vuorenpää - Litteracitet genom interaktion (2016)
 • Petra Werner - Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 (2016)
 • Robin Samuelsson, svenska - Yngre barns språkutveckling, lek och lärande i samtida kontexter