Kalender

Högre seminarier

Lärarutbildningens högre seminarium är öppet för dig som vill ta del av den senaste forskningen inom bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Seminarieprogrammet omfattar forskning som på olika sätt är relevant för lärarutbildningen och inkluderar både utbildningsvetenskaplig forskning, ämnesdidaktisk forskning och praktiknära forskning. Vissa seminarier och symposier är samarbeten mellan lärarutbildningen och olika ämnen på högskolan.

21 nov

Lärarutbildningens dag 2019. Tema: Digital kompetens i skolkontexten

Arrangeras av Lärarutbildningen i samarbete med Medietekniken, Södertörns högskola.