Kalender

Högre seminarier

Lärarutbildningens högre seminarium är öppet för dig som vill ta del av den senaste forskningen inom bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Seminarieprogrammet omfattar forskning som på olika sätt är relevant för lärarutbildningen och inkluderar både utbildningsvetenskaplig forskning, ämnesdidaktisk forskning och praktiknära forskning. Vissa seminarier och symposier är samarbeten mellan lärarutbildningen och olika ämnen på högskolan.

18 mar

Öppet hus på Campus Flemingsberg

Södertörns högskola håller i år öppet hus på Campus Flemingsberg tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Välkommen att hälsa på oss!