Partnerskap och nätverk

Centralt i centrumbildningens verksamhet är samarbetet med andra aktörer i samhället. Här erbjuds en plats för samarbete och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället.

Forskarna i Reinvent ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk såväl regionalt som nationellt och internationellt. I nätverken ingår till exempel stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitekter, byggföretag, fastighetsägare och aktörer från civilsamhället. Alla får här chans att komma samman för att främja en social hållbar utveckling i storstädernas närområden.

 • Ideell Arena

  En viktig samverkanspartner till Reinvent är Ideell Arena som är ett samarbete mellan ett nittiotal idéburna organisationer. Verksamheten syftar till att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn där erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande står i fokus. För mer information se Ideell Arenas webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Reinvent samverkar på olika sätt, i olika former, med Ideell Arena. Det rör såväl utbildningssamverkan och kompetensutveckling som forskningssamarbeten.

  Sociala innovationer mot segregation

  Med stöd från Vinnova, inom ramen för programmet Social innovation mot segregation, koordinerar Ideell Arena ett projekt som ska utforma ett interaktivt processtöd till projektledare i idéburna innovationsprojekt. Syftet är att öka kunskapen om social innovationsledning. Malin Gawell från Reinvent ger, tillsammans med en forskarkollega från Luleå tekniska universitet, expertstöd åt projektledarna samt bedriver följeforskning av projektet. För med information om programmet, se Ideell Arens projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Urban Girls Movement

  #UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. Stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vyerna och kartlägga globala exempel är påfallande.

  Projektetlänk till annan webbplats leds av tankesmedjan Global utmaning i samarbete med Botkyrka kommun med ekonomiskt stöd av Vinnova. I projektets forskarnätverk deltar Sara Ferlander och Tanya Jukkala från Reinvent.