Personal

Forskningsledare:

Apostolis Papakostas

Styrgrupp:

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska den verka för att centrumbildningen långsiktigt utvecklas samt verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Styrgruppens ordförande:

Medlemmar:

  • Fredrik Bergström, Ekon dr, områdeschef WSP, Analys och Strategi.
  • Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun.
  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH.
  • Truls Neubeck, Dr, verksamhetschef Ideell Arena.
  • Sasha Tsenkova, professor of Planning & International Development, University of Calgary, Canada.
  • Apostolis Papakostas, professor i sociologi, Södertörns högskola.
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun.

Forskare, lärare och övrig personal:

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Proprefekt

Lektor

Docent Proprefekt Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122f

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429

Antonia Ribbing

Antonia Ribbing

Handläggare

Jag är ordförande för Saco-S, SH och SULF Södertörn. Därutöver arbetar jag med att ge processtöd åt REINVENT och dess samverkansparter.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret REINVENT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229f

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Erik Borg är professor i företagsekonomi och forskar och underviser vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Lena Sohl

Lena Sohl

Lektor

Jag arbetar som forskare och lektor, med fokus på klass, intersektionalitet och kvalitativa metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Prefekt

Professor i nationalekonomi, prefekt för Institutionen för samhällsvetenskaper. Forskar om konkurrens, upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg mm, läkemedelsprissättning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Lektor

Paul Fuehrer, lektor i sociologi Ämnessamordnare Jag bedriver forskning på följande områden: Visuell sociologi; miljösociologi; kvantitativa metoder, (enkätstudier, webbenkäter).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, genus och 'placemaking'. Jag leder VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222