Personal

Föreståndare:

Malin Gawell

Forskningsledare:

Apostolis Papakostas

Styrgrupp:

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska den verka för att centrumbildningen långsiktigt utvecklas samt verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Styrgruppens ordförande:

Medlemmar:

  • Fredrik Bergström, Ekon dr, områdeschef WSP, Analys och Strategi.
  • Malin Gawell, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH.
  • Truls Neubeck, Dr, verksamhetschef Ideell Arena.
  • Sasha Tsenkova, professor of Planning & International Development, University of Calgary, Canada.
  • Apostolis Papakostas, professor i sociologi, Södertörns högskola.
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun.

Forskare, lärare och övrig personal:

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Sedan 2016 har jag som dekan haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital, främst kopplat till hälsa. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden, www.sh.se/reinvent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229F

Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211