Personal

Föreståndare:

Malin Gawell

Forskningsledare:

Apostolis Papakostas

Styrgrupp:

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska den verka för att centrumbildningen långsiktigt utvecklas samt verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Styrgruppens ordförande:

Medlemmar:

  • Fredrik Bergström, Ekon dr, områdeschef WSP, Analys och Strategi.
  • Malin Gawell, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH.
  • Truls Neubeck, Dr, verksamhetschef Ideell Arena.
  • Sasha Tsenkova, professor of Planning & International Development, University of Calgary, Canada.
  • Apostolis Papakostas, professor i sociologi, Södertörns högskola.
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun.

Forskare, lärare och övrig personal:

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Sedan 2016 har jag som dekan haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital på olika sätt, främst kopplat till förorten, genus och hälsa. Jag gör och har gjort studier i Sverige, Belarus, Ryssland och Ukraina.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Antonia Ribbing

Antonia Ribbing

Handläggare

Jag är ordförande för Saco-S, SH och SULF Södertörn. Därutöver arbetar jag med att ge processtöd åt REINVENT och dess samverkansparter.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

Jag arbetar som projektforskare, med fokus på klass, intersektionalitet och kvalitativa metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211