Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från Reinvents forskare.

Våra forskare är engagerade i ett flertal olika forskningsprojekt. Det kan vara forskning initierad av forskare själva eller projekt med utgångspunkt i uppdrag från myndigheter.

Publikationer rörande forskning från Reinvent publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reinvent: Att återskapa förorten i fragmenterade landskap.länk till annan webbplats

Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i marginaliserade bostadsområden.

Reinvent har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning Äga rum. Insatsen har riktats mot kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar, och lanserades av regeringen efter valet 2014. Kulturministern har betonat att det därigenom skulle skapas en mer jämlik fördelning av det offentliga kulturutbudet. Satsningen är indelad i två delar: Kulturrådets satsning Kreativa platserlänk till annan webbplats (som avslutas under 2018) och Statens konstråds satsning Konst händer länk till annan webbplats(som avslutas under 2019). Utvärderingen genomförs av Lena Sohl, lektor i sociologi.

Södertörns högskolas forskningsdatabas