Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från Reinvents forskare.

Våra forskare är engagerade i ett flertal olika forskningsprojekt. Det kan vara forskning initierad av forskare själva eller projekt med utgångspunkt i uppdrag från myndigheter.

 • Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i marginaliserade bostadsområden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Elastiska hem: Forskningscentret Reinvent deltar, genom sin föreståndare tillika professorn i sociologi, Apostolis Papakostas, docent Sara Ferlander och FD Paul Fuehrer, i det Vinnovafinansierade forsknings-och innovationsprojektet Elastiska hem (Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, steg 2). Detta projekt, som pågår under två år med start 2019, koordineras och leds av KOD Arkitekter AB, och består av 21 samverkanspartners. Projektets huvudfokus är att utveckla boendeformer för de som vill leva resurssparande, delande och inkluderande. Mer information finns på KOD Arkitekters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Intervju med Apostolis Papakostas: Reinvent: "Vi lyckas formulera frågor som berör många människors liv" Öppnas i nytt fönster.
 • Allmänna arvsfonden – erfarenheter av och kunskaper om Allmänna arvsfondens projektfinansiering

  Reinvent har fått i uppdrag att utvärdera Allmänna arvsfondens projektfinansiering. Syftet med utvärderingen är att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som görs i ett tjugotal arvsfondsprojekt med fokus på kvinnor, flickor, män och pojkar. Med hjälp av intersektionella analyser undersöks hur projekten har implementerats och fallit ut, med särskilt fokus på vilka spår Arvsfondens finansiering har lämnat.

  Utvärderingen kommer att svara på frågor som:

  Vilka spår lämnar Allmänna Arvsfondens finansiering av projekten? På vilka sätt lämnar projekten spår? Vilka effekter har projekten?

  Vilka samhällsproblem beskrivs som anledningen till att projekten existerar? Hur fungerar projekten i relation till syftet med dem?

  Hur upplever deltagarna projekten och sin egen roll inom dem?
  Lena Sohl är projektledare och arbetar i projektet tillsammans med Lisa Salmonsson. Utvärderingen kommer att vara klar under våren 2022.

Publikationer

Publikationer rörande forskning från Reinvent publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskolas forskningsdatabas