Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från Reinvents forskare.

Våra forskare är engagerade i ett flertal olika forskningsprojekt. Det kan vara forskning initierad av forskare själva eller projekt med utgångspunkt i uppdrag från myndigheter.

  • Reinvent: Att återskapa förorten i fragmenterade landskap.länk till annan webbplats länk till annan webbplats(Finanisiär: KK-stiftelsen).
  • Reinvent fick 2018 i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning Äga rum. Insatsen har riktats mot kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar, och lanserades av regeringen efter valet 2014. Kulturministern betonade att det därigenom skulle skapas en mer jämlik fördelning av det offentliga kulturutbudet. Satsningen delades in i två delar: Kulturrådets satsning Kreativa platser och Statens konstråds satsning Konst händerlänk till annan webbplats. Utvärderingen genomfördes av Lena Sohl, lektor i sociologi.

    Ta del av rapporten Äga rum - rätt väg att gå för ökad delaktighet ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kulturlivet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Myndigheten för kulturanalys.

Publikationer

Publikationer rörande forskning från Reinvent publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörns högskolas forskningsdatabas