Samverkan

Centralt i centrumbildningens verksamhet är samarbetet med andra aktörer i samhället. Här erbjuds en plats för samarbete och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället.

Forskarna i Reinvent ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk såväl regionalt som nationellt och internationellt. I nätverken ingår till exempel stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitekter, byggföretag, fastighetsägare och aktörer från civilsamhället. Alla får här chans att komma samman för att främja en social hållbar utveckling i storstädernas närområden.

  • Urban Girls Movement

    #UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. Stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vyerna och kartlägga globala exempel är påfallande.

    Projektetlänk till annan webbplats leds av tankesmedjan Global utmaning i samarbete med Botkyrka kommun med ekonomiskt stöd av Vinnova. I projektets forskarnätverk deltar Sara Ferlander och Tanya Jukkala från Reinvent.