Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare från olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den samtida historien.

Samtidshistoriska institutet är en levande och mångvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver forskning i modern politisk historia.

Forskningen vid Samtidshistoriska institutet tar sin utgångspunkt i nuet, i dagsaktuella frågor, särskilt i Norden, Östersjöregionen och Östeuropa och belyser dem utifrån ett historiskt perspektiv.

Vi arbetar även för att säkra källmaterial och initiera nya forskningsområden för dagens och morgondagens forskning, bland annat genom våra vittnesseminarier där centrala aktörer från tiden för en historisk händelse ger sin version av vad som skedde i dialog med forskare.

Några aktuella forskningsområden är geopolitisk förändring, demokratins möjligheter och utmaningar, skol- och utbildningspolitik, etniska minoriteter, politiska maktskiften, internationellt och transnationellt samarbete, konservatism, arbetarrörelse, det globala samhällets moraliska ekonomi, jämställdhetspolitisk, högerpopulistiska rörelser samt identitet och historia. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
shi_verksamhet_1999-2003.pdf 245.4 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2004.pdf 125.5 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2005-2006.pdf 81.5 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2006-2007.pdf 79.2 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2007-2008.pdf 181.6 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2008-2009.pdf 238 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2010.pdf 488.3 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2011.pdf 793.7 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2012.pdf 1 MB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2013.pdf 3.5 MB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2014.pdf 141.8 kB 2019-02-05 12.31
shi_verksamhet_2015.pdf 145 kB 2019-02-05 12.31

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-10