Vår forskning

Det kommunistiska systemets kollaps 1989-1991 och de omfattande sociala omvälvningarna i Ryssland, de baltiska staterna och i Central- och Östeuropa har åtföljts av stora förändringar i hälsoläget hos dessa länders befolkning.

En hälsokris följde i spåren av 1989, under en kortare tid i Polen och Tjeckien och under en längre period i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Den sociala förändringen var - och fortsätter att vara – intimt förknippad med förändringar i hälsa och överlevnad. För närvarande dominerar divergerande hälsotrender, både på regional och nationell nivå.

Den nuvarande hälsosituationen och den höga mortaliteten i de forna socialistiska staterna har också påverkats av historiska händelser före 1989. Andra världskriget och den utdragna stagnationsperioden från slutet av 1960-talet till 1984 är två sådana influenser.

Forskningen inom SCOHOST sker inom flera olika temata:

 • Ojämlikhet i hälsa
 • Sociala relationer och hälsa
 • Psykologiska aspekter på hälsa
 • Hälsobeteenden
 • Ungdomars hälsa
 • Folkhälsa i ett historiskt perspektiv
 • Våld och viktimisering
 • Urban miljö och hälsa

Under perioden 1997-2013 har SCOHOST bedrivit fem storskaliga forskningsprojekt:

 • Social utveckling och folkhälsa i Östra Europa, särskilt Ryssland och Baltikum (1997-2001)
 • Social Change and Health Developments in Russia and the Baltic Sea Region. Emerging Social and Regional Differences (2002-2004)
 • Ohälsosamma samhällen? Folkhälsans bestämningsfaktorer i Ryssland och de nya EU-länderna (2005-2007)
 • The Most Acute Problem of Contemporary Russia: Causes and Consequences of the Population Decline (2008-2010)
 • Health and Population Developments in Eastern Europe in the Conditions of Economic Crisis (2011-2013)

SCOHOST har också utfört en rad survey-undersökningar i Ryssland och Ukraina.