Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare och övrig personal på SustainLab. Hittar du inte den du söker eller för mer information kontakta sustainlab@sh.se.

Föreståndare: Michael Gilek

Verksamhetsledare: Tomas Kjellqvist

Maria Bergman

Maria Bergman

Fil dr

Prefekt

Lektor

Prefekt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, samt proprefekt för institutionen för natur, miljö och teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342C

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Bartira Fortes

Bartira Fortes

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap inom temaområdet Hållbarhet: utmaningar och möjligheter, med inriktning mot Globala Utvecklingsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Innovation, hållbar utveckling och systemtänkande är mina områden. Jag samarbetar med universitet i Bolivia, Rwanda och Tanzania och jag är verksamhetsledare för SustainLab Sh

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, landskapsekologi, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266