Student

För dig som vill studera på forskarnivå

Här får du som vill studera på forskarnivå eller redan är doktorand vid Södertörns högskola svar på frågor som rör antagning, behörighet och andra vanliga frågor. Här kan du också hitta aktuell information om utlysning av nya doktorandtjänster.

För tillträde till utbildning på forskarnivå behövs dels grundläggande dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom berört ämne, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Särskild behörighet

De krav som ställs på särskild behörighet skiljer sig åt mellan ämnena, men ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet, nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Information om krav på särskild behörighet finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Bifogade handlingar

Allt som ni åberopar och samtliga bifogade handlingar inklusive betygen måste skickas in via vårt ansökningssystem ReachMee där utlysta tjänster annonseras och sökes. Det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK.

Information om utlysningstillfällen för doktorandplatser vid Södertörns högskola hittar du under Lediga jobb.

Södertörns högskola har en samlad utlysning av doktorandplatser en gång per år. Utlysningsperioden sträcker sig som regel från mitten av januari till mitten av februari. Beslut om antagning fattas under våren, vanligtvis i april/maj, och utbildning och anställning påbörjas den 1 september samma år.

Utlysning av enstaka doktorandplatser kan även ske under andra tidpunkter.

För information om aktuella utlysningar, se sidan lediga jobb. Där kan du via knappen ”Prenumerera” anmäla att du vill ha notiser via mail när doktorandplatser annonseras.

Var kan jag hitta information om forskarutbildning vid Södertörns högskola?

Dels på sidan Forskarutbildning - Södertörns högskola Öppnas i nytt fönster., dels på sidan för doktorander på medarbetarwebben.

Var kan jag som utländsk sökande hitta information om att flytta till Sverige för att studera?

På sidan Foreign doctoral students - Medarbetarwebben (sh.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det länkar till relevanta informationssidor.

Är det möjlig att ansöka till fler än en doktorandplats?

Ja, du kan söka till flera platser.

Måste man betala terminsavgift?

Nej.

Behöver jag kunna svenska för att ansöka?

Enbart om det kravet framgår av annonsen.

Behöver jag kunna engelska för att ansöka?

Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på engelska och behärska språk som krävs för avhandlingsarbetet är en förutsättning för att antas till utbildningen.

Vilka språkkrav finns för ansökan med tillhörande handlingar?

En anmälan till utbildningsplats kan göras på svenska, engelska, danska eller norska om inget annat framgår av utlysningen. Sökande med examensarbeten på något annat språk än de ovan nämnda ska bifoga dessa i sin helhet tillsammans med en sammanfattning omfattande ca 14 000 tecken på något av ovan nämnda språk. Intyg, betyg och examensbevis på andra språk än ovan ska vara översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara utförd av en auktoriserad översättare.

Måste jag bifoga uppsatser på både grundnivå och avancerad nivå?

I de fall särskild behörighet kräver uppsatser på båda nivåer vill bedömargruppen kunna bedöma din progression mellan kandidat och magister- eller masteruppsatsen. Därför vill vi att du skickar in både en uppsats/självständigt arbete från grundnivån och en från avancerad nivå. Alla ämnen kräver dock inte uppsatser på båda nivåerna, se i annonsen vad som gäller för särskild behörighet.

Vad är en projektplan/forskningsplan?

I projektplanen/forskningsplanen ska forskningsproblemet, lämpliga teorier, metoder och avgränsningar samt tidigare forskning inom fältet presenteras. När det gäller ansökningar till BEEGS ska också projektets relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet beskrivas i projektplanen. För information om planens omfattning, se respektive utlysningstext.

Måste jag skicka de intyg som redan finns i svenska studiedokumentationssystem (exempelvis LADOK)?

Ja, det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK (eller motsvarande studiedokumentationssystem).

Måste jag bifoga examensbevis?

Om du har examensbevis ska det bifogas. Om du inte har examenbevis, kan du istället bifoga registerutdrag från LADOK eller liknande studiedokumentationssystem där det tydligt framgår att de högskolepoäng som krävs enligt grundläggande behörighet (minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng är på avancerad nivå) samt ämnets särskilda behörighet (se behörighetskrav i annonsen eller i ämnets allmänna studieplan) är avklarade.

Vad bör ett CV innehålla?

Personuppgifter: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress.

Examina: ange högskoleexamina med år, ämne och plats.

Anställningar: nuvarande och tidigare anställningar med benämning och anställningsdatum.

Andra meriter du vill framhålla, exempelvis olika uppdrag och publiceringar.

Vilka ska jag välja som referenser?

Referenserna ska vara bekanta med dina akademiska prestationer och kunna vittna om din akademiska utveckling och förmåga. Vi behöver kontaktuppgifter till två personer.

Är tidigare publiceringar ett krav för att kunna ansöka?

Du behöver inte ha blivit publicerad på svenska eller något annat språk för att söka en doktorandplats. Har du publiceringar kan du bifoga upp till tre publicerade texter.

Kan jag komplettera min ansökan efter sista dag för ansökan?

En anmälan till en utbildningsplats ska ha inkommit till högskolan senast den sista ansökningsdag som framgår av annonsen. Det går bra att skicka in ansökan med bilagor senast klockan 23.59 den dagen.

Sökande får komplettera med betyg, intyg och bevis som styrker behörigheten och/eller meriter inom tio arbetsdagar efter sista ansökningsdag. Detta gäller dock bara under förutsättning att den utbildning eller de meriter som den sökande hänvisar till har slutförts med godkänt betyg senast utlysningens sista ansökningsdag.

Vilken lön får jag som doktorand vid Södertörns högskola?

Din lön som doktorand regleras i ett lokalt kollektivavtal, den så kallade doktorandstegen, som beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. Doktorandstegen bygger på fyra nivåer och baseras på anställningstid. Uppflyttningen mellan de olika nivåerna sker efter 12, 24 och 36 månaders fullgjord heltidsanställning som doktorand.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-17