Student

Baltic and East European Graduate School

The Baltic and East European Graduate School (BEEGS) är en unik miljö för forskarstudier. Här erbjuds en internationell sammansättning av doktorander, en mångvetenskaplig tyngdpunkt i forskarutbildningen i kombination med specifika disciplinära studier samt särskild tonvikt på regionala studier i Östersjö- och Östeuroparegionen.

Forskning kring Östersjöregionen och Östeuropa utgör en av Södertörns högskolas starkaste profilområden. Den ligger som en röd tråd inom högskolans samtliga forskningsfält. Här spelar Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, en särskild roll och har sedan starten 2005 utvecklats till en stark och blomstrande mångvetenskaplig forskningsmiljö på högskolan.

Inom CBEES verkar också forskarskolan BEEGS. Tyngdpunkten ligger på mångvetenskapliga studier som kombineras med specifika ämnesstudier, som i sin tur fokuserar på Östersjöregionen och Östeuropa. Denna kombination ger dig som doktorand särskilda specialistkunskaper inom ditt forskningsämne.

Doktorandstudier vid BEEGS
Kalenderhändelser
Personal
BEEGS 20 ÅR

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-15