Personal

Studierektor: Florence Fröhlig

Administration: Vit Kysilka

Forskare, doktorander och övrig personal:

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Min forskning handlar om dövas erfarenheter inom hälso- och sjukvården och det civila samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Senior forskare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA717

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Forskningsområde: Konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Johanna Björksten

Johanna Björksten

Socionom och doktorand i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om våld i nära relation.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Mikael Cleryd

Mikael Cleryd

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Tomas Englund

Tomas Englund

Forskningsassistent

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Claudia Gioia

Claudia Gioia

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Alessandra Giolo

Alessandra Giolo

Doktorand

Doktorand i miljövetenskap. Att ta itu med globala miljöutmaningar genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. M.Sc. i miljövetenskap M.Sc. i ekonomisk historia

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag är ledare för ÖSS projekt "Maternity in the time of "traditional values" and femonationalism". Jag är också forskningssamordnare på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och andra våtmarkslokaler runt Östersjön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Projektforskare

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Tjänstledig

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

Forskning: organisation, social rörelse, civilsamhälle. Deltar i Horizon-projektet "Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe" https://ccindle.org/

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om utvecklingen av anti-penningtvättillsyn vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och skriver min avhandling om tid, rum och teknologi i den arkitektoniska förnyelsen av Moskva 2010-2020.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM (FEK A) samt Organisationsteori (FEK B), forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Gustav Lundberg

Gustav Lundberg

Doktorand

Min forskning handlar om politiseringen av etnicitet i det lettiska partisystemet. Undervisar i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Jay Lunze

Jay Lunze

Doktorand

Doktorand i idéhistoria. Mitt fokus ligger på hur tiden kontextualiserades i Östersjön från 1500 till 1800.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Payam Masarrat

Payam Masarrat

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1001

Tony Mickelsson Blomqvist

Tony Mickelsson Blomqvist

Lektor

Jag forskar om idrott, migration och psykosocialt välbefinnande. Min forskning är i breda drag multidisciplinärt och rör sig mellan mellan individ- och organisationsnivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling Fredstematikens kritiska potential studerar jag idéer om fred och kolonialism i verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Doktorand som forskar om sociala och rumsliga ojämlikheter i segregerade stadsområden och stadsplaneringens roll för att främja miljörättvisa i marginaliserade samhällen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Nha Nguyen

Nha Nguyen

Doktorand

My PhD focuses on experiences of border-crossing, sexual violence and agency among Vietnamese undocumented immigrant women.

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1914-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kopplingar mellan arbetsvillkor och miljöpåverkan inom skogsbruket, och relationen mellan fackförbund och miljörörelsen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi vid Baltic and Eastern European Graduate School. Mina forskningsintressen inkluderar populism, politisk antropologi, statlig politik, genus och identitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Rebecca Schlottau

Rebecca Schlottau

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om historiefilosofiska motiv och deras politiska betydelse hos Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Giorgio Agamben och Svetlana Boym.

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Néa Sedell

Néa Sedell

Doktorand

Doktorand i estetik. Mitt avhandlingsarbete undersöker litterära gestaltningar och teoretiska begreppsliggöranden av melankoli i den senare delen av E.M. Ciorans författarskap.

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Victor Trofimov

Victor Trofimov

Doktorand

Doctoral researcher

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Benjamin Wagner

Benjamin Wagner

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266