Personal

Studierektor: Florence Fröhlig

Administration: Vit Kysilka

Forskare, doktorander och övrig personal:

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA715

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Fokus: Polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Doktorand

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Tomas Englund

Tomas Englund

Forskningsassistent

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Institutionen för kultur och lärande

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Alessandra Giolo

Alessandra Giolo

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795B

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör pålbyggnader från stenålder runt Östersjön och studier av keramiskt hantverk på dessa platser.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag forskar om utvecklingen av tillsyn mot penningtvätt (AML) vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Forskningsassistent

Jag är doktorand inom fältet HCI och undervisa inom ämnet medieteknik. Min forskningen kretsar kring relationen mellan makers, maskiner och material där ny teknik ligger i framkant

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM (FEK A) samt Organisationsteori (FEK B), forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling i litteraturvetenskap undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795B

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1917-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA712

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker representationer av Ryssland i den svenska kontexten för att förstå vilken roll homosexualitet har för bilder av Ryssland och Sverige.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266