Personal

Studierektor: Florence Fröhlig

Administration: Vit Kysilka

Forskare, doktorander och övrig personal:

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA714

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Anne Kaun

Anne Kaun

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag forskare och lärare inom medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen rör medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA714

Christian Sommer

Christian Sommer

Doktorand

Min forskning har som mål att studera effekterna av miljövariation och miljöförändringar på det mikrobiella samhället i sedimenten i Östersjön. Samhällets diversitet, sammansättning och funktioner spelar en stor roll för ekosystemets funktion, t.ex. genom att utföra viktiga steg i olika biogeokemiska kretslopp. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor i hur mikrobiella samhällen i eutrofierade brackvatten påverkas av miljövariation och storskaliga miljöförändringar, vilket min forskning försöker åtgärda. Jag använder ett ekologiskt ramverk baserat på metapopulations- och metasamhällsteori för att förstå förändringar i samhällsmönster. Vidare så studerar jag även länkar och interaktioner mellan det mikrobiella samhället och andra organismgrupper, som t.ex. meiofauna, under miljöförändring.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Utbildning & forskning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Elise Remling

Elise Remling

Doktorand

A human geographer with one foot in political theory, I am interested in how society can anticipate and respond to climate change in equitable and sustainable ways.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i sociologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar privatiseringar inom det allmännyttiga bostadsbeståndet i Stockholms stad mellan åren 1990 till 2015.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

Ignė's research interests concern sustainability transitions in shipping, uptake of environmental innovations; incumbent firm strategies

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag skriver min doktorsavhandling om digitaliseringen av skolan. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Sen undervisar jag också inom Offentlig förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om medicinskt redskap i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Maarja Saar

Maarja Saar

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME215

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Mathilde Rehnlund

Mathilde Rehnlund

Doktorand

Jag analyserar policy för persontransporter i Stockholms stad genom att behandla policy som en form av diskurs.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Doktorand

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Antagen 2012 med ett projekt om "språkligt våld".

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Min forskning undersöker bl.a hur gemensamma urbana odlingar kan utgöra platser för skapande av ”miljösubjekt” – individer med relation till natur och engagemang i miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Min forskning handlar om idéer och praktiker kring integrationspolitik i flerspråkiga länder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på hållbar sjömat i Nordostatlanten. Mer specifik så forskar jag kring användandet av privata och publika aktörer för att uppnå hållbar sjömatsproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Lektor

Jag är samordnare för masterprogram i Turism, undervisar i Turism, Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling. Jag forskar också med fokus på Urban turism.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217