Personal

Studierektor: Florence Fröhlig

Administration: Vit Kysilka

Forskare, doktorander och övrig personal:

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Doktorand

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Antagen 2012 med ett projekt om "språkligt våld".

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Viviane Griesinger

Viviane Griesinger

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Jag utbildas inom ämnerna informationssamhälle & medieteknik. Här forskar jag om maker rörelsen samt människornas upplevelse av digital och fysisk material och maskiner.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM, ansvarig för fadderföretagsverksamhet, forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Christian Sommer

Christian Sommer

Doktorand

Min forskning har som mål att studera effekterna av miljövariation och miljöförändringar på det mikrobiella samhället i sedimenten i Östersjön. Samhällets diversitet, sammansättning och funktioner spelar en stor roll för ekosystemets funktion, t.ex. genom att utföra viktiga steg i olika biogeokemiska kretslopp. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor i hur mikrobiella samhällen i eutrofierade brackvatten påverkas av miljövariation och storskaliga miljöförändringar, vilket min forskning försöker åtgärda. Jag använder ett ekologiskt ramverk baserat på metapopulations- och metasamhällsteori för att förstå förändringar i samhällsmönster. Vidare så studerar jag även länkar och interaktioner mellan det mikrobiella samhället och andra organismgrupper, som t.ex. meiofauna, under miljöförändring.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

In my PhD thesis I focus on examining sustainability transition processes in shipping. In particular, I analyse how and why shipping firms invest in alternative energy solutions.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Utbildning & forskning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA242