Forskarutbildning

Här kan du ta del av de allmänna studieplanerna för de olika ämnena inom Historiska studier samt information om de områdesgemensamma kurser som erbjuds.

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel antagningsordning, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Allmänna studieplaner (ASP)

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan etnologi.pdf Pdf, 164.8 kB. 164.8 kB 2024-02-26 14.19

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan arkeologi.pdf Pdf, 229.6 kB. 229.6 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan etnologi.pdf Pdf, 232.2 kB. 232.2 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan historia.pdf Pdf, 240.7 kB. 240.7 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan idehistoria.pdf Pdf, 227.7 kB. 227.7 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan religionsvetenskap.pdf Pdf, 224.3 kB. 224.3 kB 2023-01-04 16.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Studieplan i arkelogi.pdf Pdf, 176.5 kB. 176.5 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i etnologi.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i historia.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i Idéhistoria.pdf Pdf, 129.9 kB. 129.9 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i religionsvetenskap.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2019-02-11 14.32

Kurser

Inom området Historiska studier erbjuds följande områdesgemensamma kurser på forskarutbildningsnivå. Undervisningsspråk är vanligtvis engelska. Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i våra forskarkurser i mån av plats. För mer information, kontakta studierektor för forskarutbildningen eller historiskastudier@sh.se.

Historiska studier, 7,5 högskolepoäng

(Historical studies, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge kunskaper om områdets vetenskapliga perspektiv och allmänna kunskapsfält, samt att utveckla förmågan att kritiskt granska och diskutera dessa. Målet är också att träna doktoranden i det mångvetenskapliga angreppssätt som områdesstudierna innebär.

Ges höstterminen vartannat läsår (HT 2023, HT 2025 etc.). Kursplan: Historical Studies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

(Methods and Theory of Knowledge, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge kunskaper om aktuell teori- och metoddebatt, främst inom de ämnen som området Historiska studier innefattar. Tanken är att förse doktoranden med en uppsättning områdesspecifika teori- och metodkunskaper som kan verka kreativt och nyskapande inom det avhandlingsskrivande som förläggs till enskilda ämnen.

Ges vårterminen vartannat läsår (VT 2024, VT 2026 etc.) Kursplan: M Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ethods and Theories of Knowledge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Politisk diskursteori i kulturanalys och samhällsvetenskap, 7,5 högskolepoäng

(Political Discourse Theory in Cultural Analysis and Social Science, 7.5 credits)

Kursen syftar till att erbjuda en introduktion till poststrukturalistisk politisk diskursteori, samt att erbjuda dess deltagare möjlighet att reflektera kring, diskutera och implementera ett antal teoretiska begrepp och metodologiska verktyg i relation till sina egna forskningsprojekt.

Kursen ges återkommande men utan bestämd periodicitet, närmast HT 2024. Kursplan: Political Discourse Theory in Cultural Analysis and Social Science Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om aktuella forskarkurser, vänligen se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).