Personal

Studierektor: Helena Bergman

Ordförande i styrgruppen: Martin Wottle

Forskare, doktorander och övrig personal:

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1013

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Tjänstledig

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Fil dr

Lektor

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F924

Norbert Götz

Norbert Götz

Docent

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och andra våtmarkslokaler runt Östersjön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Projektforskare

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Jag disputerade i september 2023 på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling runt sekelskiftet 1900.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Johansson

Martin Johansson

Projektforskare

Jag är projektforskare vid Samtidshistoriska institutet, och forskar om brittiska och nordiska attityder gentemot Biafrakriget, och den därpå följande krisen, mellan 1967 och 1970.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst senantikt klosterväsende och syrisk-ortodox kristendom i Sverige och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Peter Josephson

Peter Josephson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F826

Eva-Marie Letzter

Eva-Marie Letzter

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i arkivvetenskap. Tidigare har jag undervisat i historia (medeltidshistoria) på Stockholms universitet och arbetat som arkivarie/verksamhetsspecialist inom staten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1914-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Handläggare

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Veronica Palm

Veronica Palm

Doktorand

Samverkansdoktorand inom arkeologi med inriktning yngre järnålder. Samverkan med projekt SEASIDE.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Fredrik Petersson

Fredrik Petersson

Fil dr

Lektor

Lektor i historia. Docent i kolonial och postkolonial globalhistoria (Åbo Akademi). Forskningsintressen och projekt. Globala antikoloniala rörelser under modern tid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Min forskning fokuserar på svensk/nordisk historia och politik; samtidigt studerar jag historia om antifascism i Italien.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi vid Baltic and Eastern European Graduate School. Mina forskningsintressen inkluderar populism, politisk antropologi, statlig politik, genus och identitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Professor arkeologi, föreståndare för MARIS Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörn högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Professor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi och grafisk design. Inom forskningen är jag särskilt intresserad av kopplingen mellan typografi och politik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Sylwia Szymanska-Smolkin

Sylwia Szymanska-Smolkin

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Oscar Törnqvist

Oscar Törnqvist

Postdoktor

Med arkeologiska och historiska källor forskar jag i hur havsmiljön såg ut innan det moderna bruket av havet. Syftet är att ge havsförvaltningen mer ekologiskt relevanta baslinjer.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i etnologi och även verksam på lärarutbildningen. Programansvarig för kandidatprogrammet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling o master/magisterutbildningen i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Federico Vernarelli

Federico Vernarelli

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Linda Vikdahl Gunséus

Linda Vikdahl Gunséus

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen, med fokus på fritidshem.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Erika Zinders

Erika Zinders

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för religionsvetenskap och arkeologi. Lektor i religionsvetenskap. Forskare .

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Rektorsråd för internationalisering

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Petra Österlund

Petra Österlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Jag är samordnare för etnologi och för Europaprogrammet och undervisar bland annat i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria. Jag undervisar även inom högskolans olika program, särskilt lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818