Personal

Studierektor: Helena Bergman

Ordförande i styrgruppen: Martin Wottle

Forskare, doktorander och övrig personal:

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Projektforskare vid Samtidshistoriska institutet Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F804

Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Lektor

Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Beatriz Lindqvist

Beatriz Lindqvist

Professor

Bedriver etnologisk forskning om hur förskolebarn och pedagoger utforskar lokalsamhället och dess byggnader och naturmiljöer och hur aktiviteterna "gör" barn till medborgare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag bedriver etnografisk religionshistorisk forskning med inriktning mot tre empiriska områden: shiitisk islamism, pentekostal kristendom bland romer och den svenska majoritetskult

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är internationaliseringsansvarig.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Samverkansansvarig på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indologi och hälsoforskning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Docent

Lektor

Docent i filosofi, lektor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson

Doktorand

Jag skriver på min avhandling om naturkontakt och existentiell hälsa. Samtidigt undervisar jag om islam, och upprätthåller därigenom ett annat fördjupningsområde.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Ingela Visuri

Ingela Visuri

Doktorand

I mitt doktorandprojekt om religiositet hos unga vuxna inom autismspektrat undersöker jag övernaturliga relationer och upplevelser ur kognitionsvetenskapliga perspektiv.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Doktorand

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Marinarkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Prorektor

Kerstin Cassel är docent i arkeologi vid Södertörns högskola. Sedan 2017 är hon också prorektor och rektors ställföreträdare.

Högskoleledningen

MA917

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Forskningsledare

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om medicinskt redskap i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Lena Roos

Lena Roos

Professor

Mina huvudsakliga forskningsområden är: judendom, religion och sexualitet, religionsdidaktik, religion och trädgård.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Magnus Rodell

Magnus Rodell

Docent

Lektor

Just nu arbetar jag med en studie av Sjömanstornet i Göteborg uppfört 1933-34. Ambitionen är att undersöka minneskulturerna kring de 690 sjömän som dog under första världskriget.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F812

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Andersson

Martin Andersson

Fil dr

Lektor

Historiker, disputerade 2018 på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de migranter som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1968-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Mattias Engzell

Mattias Engzell

Institutionssekreterare

Sekreterare och administratör för Religionsvetenskap och Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Norbert Götz

Norbert Götz

Professor

Civil society, humanitarianism, international relations, sustainability, populism and moral economy in Norden, the Baltic Sea region, and worldwide.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Per Bolin

Per Bolin

Professor

Prefekt

Som prefekt har jag ett övergripande ansvar för institutionens undervisning, forskning, ekonomi och arbetsmiljö. Som forskare fokuserar jag främst på Baltikum, 1918-1939.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och västerländsk esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Docent

Lektor

Jag har huvudsakligen bedrivit forskning om islam i historia och nutid, samt om religion och migration och mångrelisioritet i Sverige.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1003

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik, rösträtt. Ofta med nordiskt perspektiv. Undervisning om ideologier och vetenskapligt skrivande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930