Personal

Studierektor: Helena Bergman

Ordförande i styrgruppen: Martin Wottle

Forskare, doktorander och övrig personal:

Martin Andersson

Martin Andersson

Fil dr

Lektor

Historiker, disputerade 2018 på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Per Bolin

Per Bolin

Professor

Prefekt

Som prefekt har jag ett övergripande ansvar för institutionens undervisning, forskning, ekonomi och arbetsmiljö. Som forskare fokuserar jag främst på Baltikum, 1918-1939.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Högskoleledningen

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Mattias Engzell

Mattias Engzell

Institutionssekreterare

Sekreterare och administratör för Religionsvetenskap och Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och västerländsk esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Doktorand

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Norbert Götz

Norbert Götz

Professor

Civil society, humanitarianism, international relations, social transformations, populism, and moral economy in Norden, the Baltic Sea region, and worldwide.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om 1800-tals medicinsk utrustning i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling under decennierna kring Sveriges "demokratiska genombrott".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om hur media berättade om nordiska grannländer under 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Maria Josephson

Maria Josephson

Fil dr

Lektor

Forskar i ett projekt om den svenske veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer. Projektet är finansierat av Östersjöstift

Institutionen för historia och samtidsstudier

F822

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Beatriz Lindqvist

Beatriz Lindqvist

Professor

Bedriver etnologisk forskning om hur förskolebarn och pedagoger utforskar lokalsamhället och dess byggnader och naturmiljöer och hur aktiviteterna "gör" barn till medborgare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson

Doktorand

Jag skriver på min avhandling om naturkontakt och existentiell hälsa. Samtidigt undervisar jag om islam, och upprätthåller därigenom ett annat fördjupningsområde.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1030

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Magnus Rodell

Magnus Rodell

Docent

Lektor

Just nu arbetar jag med en studie av Sjömanstornet i Göteborg uppfört 1933-34. Ambitionen är att undersöka minneskulturerna kring de 690 sjömän som dog under första världskriget.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F812

Lena Roos

Lena Roos

Professor

Mina huvudsakliga forskningsområden är: judendom, religion och sexualitet, religionsdidaktik, religion och trädgård.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Marinarkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Jörgen Straarup

Jörgen Straarup

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning, undervisning och utbildningsanalys, huvudsakligen om "Religion och migration".

Institutionen för historia och samtidsstudier

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indologi och hälsoforskning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag bedriver etnografisk och religionshistorisk forskning om den svenska majoritetskulturens sekularitet. Jag har även skriva om: shiaislam samt pentekostal kristendom.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen. Mitt fokus är på fritidshem, både i min forskning och undervisning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Avdelningsföreståndare, etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Lektor

Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Lektor

Rektorsråd för internationalisering och samordnare för VFU inom ämneslärarprogrammet och KPU

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är programsamordnare för fritidshemslärarutbildningarna.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818