Student

Kritisk kulturteori

Kritisk kulturteori är ett forsknings- och forskarutbildningsområde som ägnar sig åt ett kritiskt motiverat studium av kulturella artefakter och praktiker.

I centrum för forskningen står konstverk, litterära och filosofiska texter, medieteknologier och sociala och politiska praktiker. Forskare och doktorander inom området förenas av en gemensam föreställning: idén att humaniora är den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. Ett viktigt profilområde är kritiska kulturstudier relaterade till Östersjö- och Östeuropaområdet genom det nära samarbetet med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola.

Kritisk kulturteori består av sju ämnen: den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Området har en gemensam teoretisk plattform där modern kritisk teori, kontinental filosofi, hermeneutik, genusteori och postkoloniala studier ingår. Mellan ämnena finns ett utvecklat samarbete med ämnesöverskridande forskningsprojekt, gemensamma forskarkurser, seminarier och olika arrangemang.

Doktorandplatser utlyses vanligtvis i början av kalenderåret. För att se aktuella utlysningar, besök högskolans sida för lediga anställningar och motsvarande sida på engelska ”Vacant positions”.

Kalenderhändelser
Forskarutbildning
Projekt och publikationer
Personal

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-07-06