Student

Kritisk kulturteori

Kritisk kulturteori är ett forsknings- och forskarutbildningsområde som ägnar sig åt ett kritiskt motiverat studium av kulturella artefakter och praktiker.

I centrum för forskningen står konstverk, litterära och filosofiska texter, medieteknologier och sociala och politiska praktiker. Forskarna inom området förenas av en gemensam föreställning: idén att humaniora är den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. Ett viktigt profilområde är kritiska kulturstudier relaterade till Östersjö- och Östeuropaområdet genom det nära samarbetet med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola.

Sju ämnen har för närvarande examensrättigheter på forskarnivå inom området: den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Många pågående forskningsprojekt vid högskolan är kopplade till området Kritisk kulturteori. För mer information se Projekt och publikationer.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-10