Kalender

Här publiceras aktuell information om utlysningar inom forskarutbildningsområdet. För att se tillgängliga doktorandtjänster, besök högskolans sida för lediga anställningar.

För att ta del av aktuella evenemang, såsom disputationer och högre seminarier, se vårt kalendarium nedan. Om listningen är tom har vi inga aktuella evenemang på gång just nu.

08 mar

A Forgotten Women’s Organization? The WIDF, in between Women’s History and Cold War Studies

CBEES Advanced Seminar with Yulia Gradskova, associate professor in History, lecturer in Gender Studies, Södertörn University; Associate Researcher, Stockholm University, Department of History.

09 mar

Keynote: Doris Allhutter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria

How To Make Austerity Politics Effective: algorithmic profiling of job seekers in Austria

09 mar

Keynote: Joanna Redden, Western University, London, Canada

Investigating Cancelled Systems: Considering the Politics of Automated Decision-Making Systems in Government

11 mar

Spikningsceremoni med Anna Enström, estetik

Avhandlingspresentation: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

26 mar

Disputation: Anna Enström, estetik

Avhandling: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

17 maj
18 maj

Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries

This symposium explores a new and critical Nordic–Baltic research front on cross-border relations and the artistic connectivity of the Nordic–Baltic realm and relations to European neighbours, in the late 19th and 20th centuries.

18 maj

The disconnection turn and its consequences for work

Higher seminar with Trine Syvertsen & Karin Fast, Digitox / University of Oslo.