Personal

Ordförande för styrgruppen: Claudia Lindén

Doktorandrepresentanter: Mats Dahllöv och Maria Ribeiro 

Studierektor för den praktiska kunskapens teori: Jonna Lappalainen

Studierektor för estetik: Erik Wallrup

Studierektor för filosofi: Ulrika Björk

Studierektor för genusvetenskap: Ann Werner

Studierektor för konstvetenskap: Annika Öhrner

Studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap: Göran Bolin

Studierektor för litteraturvetenskap: Christina Svens

Sekreterare: Ewa Rogström

Forskare, doktorander och övrig personal:

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör mediernas roll i människors vardagsliv, och hur medier - som teknologier, texter, och kulturella normsystem - förhandlas och fogas in i det dagliga livet. Jag är intresserad av smak och makt, etik och moral, och de rutiner och ritualer som omgärdar människors - allt mer automatiserade - liv med medierna idag.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Docent i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Forskningsintressen: medie- och informationskunnighet; visuell kultur; medieinfrastrukturer.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Jag är etnolog och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på en hågkomstens estetik, bildproduktioner och samtida konsts relation till historiska, politiska och etiska frågor.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Programsamordnare

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen försöker läsa Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Programsamordnare

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, expertis, kroppar och politik; gränslandet mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Forskar och undervisar om tysk, svensk, finlandssvensk och amerikansk litteratur från 1700-talet och framåt, publikationer om Goethe, Novalis, Almqvist och Bachmann.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administrativa uppgifter inom utbildning på forskarnivå vid forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap. Min forskning undersöker möten mellan genus, musik och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232