Personal

Ordförande för styrgruppen: Cecilia Sjöholm

Doktorandrepresentanter: Mats Dahllöv och Pella Myrstener

Studierektor för den praktiska kunskapens teori: Jonna Lappalainen

Studierektor för estetik: Christina Svens

Studierektor för filosofi: Ulrika Björk

Studierektor för genusvetenskap: Anne Werner

Studierektor för konstvetenskap: Annika Öhrner

Studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap: Stina Bengtsson

Studierektor för litteraturvetenskap: Christina Svens

Sekreterare: Ewa Rogström

Forskare, doktorander och övrig personal:

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap inom projektet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW).

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör mediernas roll i människors vardagsliv, och hur medier - som teknologier, texter, och kulturella normsystem - förhandlas och fogas in i det dagliga livet. Jag är intresserad av smak och makt, etik och moral, och de rutiner och ritualer som omgärdar människors - allt mer automatiserade - liv med medierna idag.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Amelie Björck

Amelie Björck

Fil dr

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Docent i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Anne Kaun

Anne Kaun

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag forskare och lärare inom medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen rör medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen försöker läsa Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik; gränslandelt mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Ämnessamordnare

Litteraturens gestaltning av genus och sexualitet i moderna genombrottet, gotisk litteratur, den historiska romanen och djurstudier

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Vicerektor

Professor i genusvetenskap. Vice rektor, forskning. Ordförande i styrgruppen för CBEES. Ordförande för biblioteksrådet.

Högskoleledningen

MA917

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

Min forskning undersöker fredsrörelsen som tanketradition. Utgångspunkten är skönlitterära gestaltningar av idéer om fred, pacifism och antimilitarism.

Institutionen för kultur och lärande

MA795A

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795A

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Litteraturvetenskap med fokus på tysk 1700-talslitteratur, modernism och modern svensk och finlandssvensk litteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795A

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Doktorand

Jag är doktorand i Den Praktiska Kunskapens Teori på Centrum för praktisk kunskap som tillhör institutionen för kultur och lärande. Undervisar på Lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare vid Centrum för praktisk kunskap, inom polisutbildningen, samt inom fritids- och förskolelärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA712

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administrativa uppgifter inom utbildning på forskarnivå vid forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Forskningsassistent

Doktorand i filosofi. Arbetar för närvarande på en avhandling om tänkandets erfarenhet hos Gilles Deleuze och Marcel Proust.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Undervisar och handleder i dramatik, litteratur och kreativt skrivande i fristående kurser, förskollärar- och ämneslärarutbildningen. Studierektor för forskarutbildningen, littvet.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Rebecka Thor

Rebecka Thor

Fil dr

Lektor

Lektor i Estetik. Disputerade 2018 med avhandlingen Beyond the Witness - Holocaust representations and the testimony of images.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag forskar främst om medier, musik och genus. Jag undervisar i genusvetenskap, på lärarutbildningen och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232