Personal

Styrgruppen för Kritisk kulturteori

Ordförande: Jenny Sundén

Sekreterare: Ewa Rogström

Ledamöter

Doktorandrepresentanter: Jennie Plate Blomberg och Linnéa Karlsson

Studierektor för den praktiska kunskapens teori: Carl Cederberg

Studierektor för estetik: Aris Fioretos

Studierektor för filosofi: Ulrika Björk

Studierektor för genusvetenskap: Linn Sandberg

Studierektor för konstvetenskap: Marta Edling

Studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap: Göran Bolin

Studierektor för litteraturvetenskap: Claudia Lindén

Forskare, doktorander och övrig personal:

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Docent i Journalistik och doktor i Medieteknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Lärarutbildningen

MA756A

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Ulrika Björk

Ulrika Björk

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom de tyska och franska fenomenologiska, existensfilosofiska och feministiska tanketraditionerna.

Institutionen för kultur och lärande

PD210

Ludvig Björklund

Ludvig Björklund

Forskar på insatspolisers praktiska kunskap att handla i okända, oförutsedda och hastigt föränderliga problem, mot kompetent och okonventionellt motstånd

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Språk- och handlingsfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, humorfilosofi, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik Forskningsintressen är bl a modern estetik, Immanuel Kant estetiska filosofi, moderna konstnärliga uttryck som bildkonst och musik.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Mikael Cleryd

Mikael Cleryd

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

Gunilla Edemo

Gunilla Edemo

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Professor of art history, member of the faculty board 2022-2025

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

My PhD project focuses on how unborn human has been valued and protected in Swedish abortion politics between 1935-2021.

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar kring frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Docent

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap samt på lärarutbildningen. Mina forskningsintressen rör relationen mellan medier och utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Professor

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap (MKV). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Claudia Gioia

Claudia Gioia

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Docent

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om facilitatorers praktiska kunskap och förhållningssätt i mötet med grupper. Aktuella teman; makt, etik, plan versus skeende.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Projektforskare

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Liv Izgi

Liv Izgi

Doktorand

Doctoral researcher. My research project is on the Ontology of Digital Populism and Antigender/TERF Politics in Turkey. I am also a member of GENDHI.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Tjänstledig

Robert Jacobsson

Robert Jacobsson

Doktorand

PhD i Genusvetenskap. Projektet heter (Anal)sex som praktik och tabu i digitala miljöer: begär, stigma och sexuell hälsa. Avhandlingen fokuserar på queera mäns anala sexualitet.

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om journalistik, miljö, vetenskapskommunikation och medborgergligt engagemang.

Högskoleledningen

MA917

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Forskningsfrågor i urval: konsthistoriografi, temporalitet, assemblageteori, museistudier, aspekter på klimatkrisen och antropocen

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, forskarutbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Tjänstledig

Linnéa Karlsson

Linnéa Karlsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur minne och historia gestaltas och representeras.

Institutionen för kultur och lärande

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Emma Kihl

Emma Kihl

Lektor

Emma Kihl är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade i december 2023 med en avhandling om Agneta Enckells dikter och Isabelle Stengers Kosmopolitik.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Lea Kuhar

Lea Kuhar

Postdoktor

Mina forskningsintressen är epistemologi, samtida politisk filosofi och marxism.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Programsamordnare

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, expertis, kroppar och politik; gränslandet mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och skriver min avhandling om tid, rum och teknologi i den arkitektoniska förnyelsen av Moskva 2010-2020.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori, tillhör forskarskolan Transplace

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar medieteori, mediernas historia, infrastrukturer, temporalitet & medievetenskapens historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, visuell kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i litteraturvetenskap med intresse för nordeuropeisk litteratur efter 1880, queerteori och litterära djurstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Jag arbetar med material från 1800-tal till nutid och undersöker skildringar av feminitet, domesticitet, kropp kön, identitet, kulturarv & värdeskapande, och arktisk natur.

Institutionen för kultur och lärande

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Idéhistoriker och professor i genusvetenskap, forskar främst om minnespolitik och/i sociala rörelser, den äldre kvinnorörelsen, feministisk idéutveckling och metodfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC220

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar genus, nationsskapande och vithet i turism.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Mateusz Miesiac

Mateusz Miesiac

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Dannie Milve

Dannie Milve

Min avhandling är en del av projektet "Digital sexual health - Designing for safety, pleasure and wellbeing in LGBTQ+ communities".

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Francesca Morini

Francesca Morini

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Amela Muratspahić

Amela Muratspahić

Doktorand

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör datafiering, automatisering och artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling Fredstematikens kritiska potential studerar jag idéer om fred och kolonialism i verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Nha Nguyen

Nha Nguyen

Doktorand

My PhD focuses on experiences of border-crossing, sexual violence and agency among Vietnamese undocumented immigrant women.

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Jag undervisar konstvetenskap från grundnivå till forskarhandledning. Jag har särskilt inriktat mig på offentlig konst, gestaltad livsmiljö liksom på modernismen

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC219

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna. Jag är ledamot i programrådet för förskola, CPKs ledningsgrupp och LUs ELP råd.

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Tjänstledig

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administration av utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Specialiserad inom fenomenologisk och hermeneutisk filosofi samt inom antik filosofi. Medutgivare av Nietzsches samlade skrifter på svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, äldre, åldrande, och demenssjukdomar. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Rebecca Schlottau

Rebecca Schlottau

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om historiefilosofiska motiv och deras politiska betydelse hos Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Giorgio Agamben och Svetlana Boym.

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Néa Sedell

Néa Sedell

Doktorand

Doktorand i estetik. Mitt avhandlingsarbete undersöker litterära gestaltningar och teoretiska begreppsliggöranden av melankoli i den senare delen av E.M. Ciorans författarskap.

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Jag forskar kring estetikens historia och är särskilt intresserad av relationen mellan estetik och politik.

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Jag är avdelningsföreståndare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete och medietillit.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Jag är professor i genusvetenskap. Min forskning finns i skärningspunkten mellan digitala mediestudier, genus och sexualitetsstudier, feministisk queerteori och affektteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO661

Benjamin Wagner

Benjamin Wagner

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och forskar vid ämnet om möten mellan genus, musik, teater och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Kim West

Kim West

Fil dr

Projektforskare

Den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

konstens filosofi, tysk idealism, kritisk teori, arbetsbegreppet, Adorno, Marx, samtida Marxism, samtidskonst från 1960 och framåt, specifikt performance och dans.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och litteratur (och annan media).

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232