Personal

Ordförande för styrgruppen: Claudia Lindén

Doktorandrepresentanter: Kirill Polkov och Maria Ribeiro 

Studierektor för den praktiska kunskapens teori: Jonna Lappalainen

Studierektor för estetik: Erik Wallrup

Studierektor för filosofi: Ulrika Björk

Studierektor för genusvetenskap: Ann Werner

Studierektor för konstvetenskap: Annika Öhrner

Studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap: Göran Bolin

Studierektor för litteraturvetenskap: Christina Svens

Sekreterare: Ewa Rogström

Forskare, doktorander och övrig personal:

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Docent i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Forskningsintressen: medie- och informationskunnighet; visuell kultur; medieinfrastrukturer.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är forskare och lärare inom MKV. Jag är också avdelningsföreståndare för MKV. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Jag är etnolog och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

MA712

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Facilitatores praktiska kunskap och omdöme

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på en hågkomstens estetik, bildproduktioner och samtida konsts relation till historiska, politiska och etiska frågor.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Programsamordnare

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen försöker läsa Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Programsamordnare

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, expertis, kroppar och politik; gränslandet mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar frågor kring genus, vithet och transnationella tillhörigheter.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Francesca Morini

Francesca Morini

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Forskar och undervisar om tysk, svensk, finlandssvensk och amerikansk litteratur från 1700-talet och framåt, publikationer om Goethe, Novalis, Almqvist och Bachmann.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

MA712

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administrativa uppgifter inom utbildning på forskarnivå vid forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för grundutbildning till polis.

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap. Min forskning undersöker möten mellan genus, musik och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232