Student

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskapliga studier är ett brett, mångvetenskapligt och dynamiskt forskarutbildningsområde, som undersöker människans interaktioner med naturen och ekologiska processer.

Samhällets organisation och styrning, socio-ekonomisk utveckling, livsstil och värderingar påverkar våra levnadsförhållanden, miljön och hållbarhet i allmänhet. Mångvetenskaplig forskning och kunskap om både samhälle och ekosystem behövs för en förbättrad förståelse av förhållandena mellan olika ekologiska-, geologiska- och sociala system, och miljöförändringar.

Miljövetenskapliga studier integrerar därför olika teorier och perspektiv från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser i ett samhällsrelevant, mångvetenskapligt och interdisciplinärt forskarutbildningsområde, samlat i ämnet Miljövetenskap.

Forskningsproblemen, snarare än en vetenskaplig disciplin, står i fokus för att bättre förstå, tolka och hantera komplexa frågor kring exempelvis klimat, rättvisa, föroreningars påverkan på organismer och ekosystem, kopplingen mellan biologisk mångfald, landskapsförändringar och styrning, samt andra aspekter relaterat till hållbar utveckling. Våra forskare har olika bakgrund och kompetenser, till exempel i naturresursförvaltning, geografi, geovetenskap, ekologi, mikrobiologi, statsvetenskap, sociologi, politisk ekologi och utvecklingsstudier, samt verkar inom mång- och tvärvetenskaplig forskning både nationellt och internationellt. För mer information om pågående forskning besök ämnet Miljövetenskap och Projekt och publikationer.

Östersjö- och östeuroparegionen har ett särskilt fokus och många doktorander ingår i forskarskolan Baltic and Eastern European Graduate School, BEEGS vid Centre for Baltic and East European Studies, CBEES. Området Miljövetenskapliga studier är knutet till institutionen för naturvetenskap, ,miljö och teknik.

Kalenderhändelser
Våra forskningsteman
Forskarutbildning
Personal
Projekt och publikationer

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-10