Personal

Ordförande för styrgruppen: Kari Lehtilä

Studierektor för forskarutbildning i Miljövetenskapliga studier: Elinor Andrén

Avdelningsföreståndare: Karin Ebert

Sekreterare och administrativt stöd: Karin Lindholm

Ledamöter styrgruppen för Miljövetenskapliga studier:

Johanna Johansson
Rickard Lalander
Sara Sjöling
Thea Bisander (Doktorandrepresentant)
Oldouz Nejadibabadaei (Doktorandrepresentant)

Forskare, doktorander och övrig personal:

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Professor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Professor of Economics

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Matilda Baraibar

Matilda Baraibar

Docent

Lektor

Docent i ekonomisk historia och lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling. Globalisering, jordbruksomvandling och (o)hållbarhet är forskningsområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Helen Barbosa

Helen Barbosa

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Maria Bergman

Maria Bergman

Fil dr

Prefekt

Lektor

Prefekt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, samt proprefekt för institutionen för natur, miljö och teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342C

Sara Braun

Sara Braun

Doktorand

Min forskning handlar om hur effektiva olika kustnära habitat (t.ex. ålgräsängar och våtmarker) i Östersjön är som kolsänkor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Martin Dahl

Martin Dahl

Docent

Biträdande lektor

Jag är biträdande lektor i miljövetenskap. I min forskning jobbar jag med Blue Carbon i kustmiljöer och hur dessa fungerar som sänkor för kol- och näringsämnen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Sara Forsberg

Sara Forsberg

Doktorand

Jag doktorerar i miljövetenskap med fokus på kollagring och växthusgasutsläpp i kustnära områden runt om i Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Bartira Fortes

Bartira Fortes

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap inom temaområdet Hållbarhet: utmaningar och möjligheter, med inriktning mot Globala Utvecklingsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Jag har fokuserat på tillgång till, användning av och styrning av naturresurser i globala syd kontexter, inklusive fördrivande processer, gentrifikation och konflikter.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Programsamordnare

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Martin Gullström

Martin Gullström

Docent

Professor

Jag är forskare och lärare inom miljövetenskap med inriktning marin ekologi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Programsamordnare

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy, klimatpolitik och hållbarhet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om journalistik, miljö, vetenskapskommunikation och medborgergligt engagemang.

Högskoleledningen

MA917

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Innovation, hållbar utveckling och systemtänkande är mina områden. Jag samarbetar med universitet i Bolivia, Rwanda och Tanzania och jag är verksamhetsledare för SustainLab Sh

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Josefine Larsson

Josefine Larsson

Fil dr

Lektor

Forskare inom ett projekt om ”Hälsofaror i Östersjön: förekomst och effekten av fluorerade ämnen (PFAS) på Östersjöorganismer”.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, landskapsekologi, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Doktorand som forskar om sociala och rumsliga ojämlikheter i segregerade stadsområden och stadsplaneringens roll för att främja miljörättvisa i marginaliserade samhällen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Alexander Olsson

Alexander Olsson

Projektforskare

Jag undersöker möjliga vägar för styrmedel i skogspolitiken som en del av SPARC-projektet som leds av SLU.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms."

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Anushree Sanyal

Anushree Sanyal

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Shivangi Shreya

Shivangi Shreya

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Jag är engagerad i forskning och undervisning inom området vatten- och miljöförvaltning och styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Forskar främst kring ekosystemfunktioner, miljöförändringar och hållbarhet, mikrobiella funktioner, vatten- och kustforskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Christian Sommer

Christian Sommer

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier. Adjunkt i miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Docent

Biträdande lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Oscar Törnqvist

Oscar Törnqvist

Postdoktor

Med arkeologiska och historiska källor forskar jag i hur havsmiljön såg ut innan det moderna bruket av havet. Syftet är att ge havsförvaltningen mer ekologiskt relevanta baslinjer.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Charles Westerberg

Charles Westerberg

Doktorand

Min forskning rör vägarna mot multifunktionella kust- och havslandskap - landskap där socioekonomiska och ekologiska mål och värden harmoniseras.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266