Personal

Ordförande för styrgruppen: Sara Sjöling

Studierektor för forskarutbildning i Miljövetenskapliga studier: Karin Ebert

Avdelningsföreståndare: Maria Bergman

Sekreterare och administrativt stöd: Karin Lindholm

Ledamöter styrgruppen för Miljövetenskapliga studier:

Thomas Andrén

Monica Hammer

Rickard Lalander

Lena Norbäck Ivarsson (Doktorandrepresentant)

Ola Luthman (Doktorandrepresentant)

Forskare, doktorander och övrig personal:

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Prodekan

Professor

Forskning och undervisning om miljöpolitik, i synnerhet med koppling till Östersjön och Östersjöregionen. Hållbar utveckling i högre utbildning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Christian Sommer

Christian Sommer

Doktorand

Min forskning har som mål att studera effekterna av miljövariation och miljöförändringar på det mikrobiella samhället i sedimenten i Östersjön. Samhällets diversitet, sammansättning och funktioner spelar en stor roll för ekosystemets funktion, t.ex. genom att utföra viktiga steg i olika biogeokemiska kretslopp. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor i hur mikrobiella samhällen i eutrofierade brackvatten påverkas av miljövariation och storskaliga miljöförändringar, vilket min forskning försöker åtgärda. Jag använder ett ekologiskt ramverk baserat på metapopulations- och metasamhällsteori för att förstå förändringar i samhällsmönster. Vidare så studerar jag även länkar och interaktioner mellan det mikrobiella samhället och andra organismgrupper, som t.ex. meiofauna, under miljöförändring.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Clas Lindberg

Clas Lindberg

Lektor

Forskning och undervisning om utvecklings- och miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421b

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Elise Remling

Elise Remling

Doktorand

A human geographer with one foot in political theory, I am interested in how society can anticipate and respond to climate change in equitable and sustainable ways.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Fred Saunders

Fred Saunders

Docent

Forskarassistent

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD427

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Håkan Olsén

Håkan Olsén

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

Ignė's research interests concern sustainability transitions in shipping, uptake of environmental innovations; incumbent firm strategies

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Fil dr

Lektor

Fil.dr. statsvetenskap; lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Forskar om bioekonomi, politik & styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Mitt forskningsområde är miljövetenskap. Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Lektor

Undervisning och forskning i GIS (Geografiska informationssytem) med tillämpning i miljövetenskap. Studierektor för forskarutbildingen i miljövetenskapliga studier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Karin Hellström

Karin Hellström

Utbildningsadministratör för medieteknik och turismvetenskap samt forskarutbildning inom miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD539

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Lektor

Lektor i miljövetenskap programsamordnare för kandidatprogrammet utveckling och internationellt samarbete

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Maria Bergman

Maria Bergman

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar och forskar på hur landskapet förändras och påverkas av samspelet mellan människa och natur lokalt såväl som globalt. Just nu är mitt fokus på stadsnära landskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Min forskning undersöker bl.a hur gemensamma urbana odlingar kan utgöra platser för skapande av ”miljösubjekt” – individer med relation till natur och engagemang i miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på hållbar sjömat i Nordostatlanten. Mer specifik så forskar jag kring användandet av privata och publika aktörer för att uppnå hållbar sjömatsproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Lektor

Lektor i biologi med inriktning mot miljövetenskap. Min forskningen är bl.a. inriktad mot växtekologi , omvandlingen av stadsnära jordbruk och fästingöverförda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier. Doktor (2004) och Docent (2009), Latinamerika-studier/Områdes- och kulturstudier, Helsingfors Universitet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421

Romina Rodela

Romina Rodela

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Lektor

Docent i mikrobiell ekologi, Ordförande för forskarutbildningen i miljövetenskapliga studier

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Sara Söderström

Sara Söderström

Lektor

Lärare på miljö-och utvecklingsprogrammet. Forskar kring marina nationalparksbildningar. Huvudsakliga forskningsintressen är miljöpolitik och Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD172

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Under 2019 arbetar jag som samordnare av utbildning för hållbar utveckling . Jag leder två Sida-projekt om universitetens roll för innovation i samverkan i Tanzania och Rwanda.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415