Personal

Ordförande för styrgruppen: Kari Lehtilä

Studierektor för forskarutbildning i Miljövetenskapliga studier: Madeleine Bonow

Avdelningsföreståndare: Karin Ebert

Sekreterare och administrativt stöd: Karin Lindholm

Ledamöter styrgruppen för Miljövetenskapliga studier:

Johanna Johansson
Rickard Lalander
Sara Sjöling
Patrick Spets (Doktorandrepresentant)
Hanna Lindell (Doktorandrepresentant)

Forskare, doktorander och övrig personal:

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Forskning och undervisning inom geovetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Professor of Economics

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Helen Barbosa

Helen Barbosa

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Maria Bergman

Maria Bergman

Fil dr

Proprefekt

Lektor

Proprefekt, Avdelningsföreståndare för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, samt programsamordnare för programmet utveckling och internationellt samarbete och studierektor för forskarutbildningen

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Sara Braun

Sara Braun

Doktorand

Min forskning handlar om hur effektiva olika kustnära habitat (t.ex. ålgräsängar och våtmarker) i Östersjön är som kolsänkor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Martin Dahl

Martin Dahl

Fil dr

Adjunkt

Jag är projektforskare och lärare i GIS. I min forskning jobbar jag med Blue Carbon i kustmiljöer och hur dessa fungerar som sänkor för kol- och näringsämnen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Andrea Didon

Andrea Didon

Enhetschef

Studentavdelningen

F629

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Bartira Fortes

Bartira Fortes

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap inom temaområdet Hållbarhet: utmaningar och möjligheter, med inriktning mot Globala Utvecklingsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Doktor i sociologi. Universitetslektor och professor i miljövetenskap med inriktning på globala utvecklingsstudier. Forskning om global naturresursanvändning och lokal styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Martin Gullström

Martin Gullström

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy, klimatpolitik och hållbarhet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Innovation, hållbar utveckling och systemtänkande är mina områden. Jag samarbetar med universitet i Bolivia, Rwanda och Tanzania och jag är verksamhetsledare för SustainLab Sh

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Josefine Larsson

Josefine Larsson

Fil dr

Lektor

Forskare inom ett projekt om ”Hälsofaror i Östersjön: förekomst och effekten av fluorerade ämnen (PFAS) på Östersjöorganismer”.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, ekosystemeffekter av marina algers sekundära kemikalier, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Clas Lindberg

Clas Lindberg

Lektor

Forskning och undervisning om utvecklings- och miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nisha Motwani

Nisha Motwani

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795B

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Biträdande föreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Juliana Porsani

Juliana Porsani

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms."

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Anushree Sanyal

Anushree Sanyal

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Jag är engagerad i forskning och undervisning inom området vatten- och miljöförvaltning och styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Forskar främst kring ekosystemfunktioner, miljöförändringar och hållbarhet, mikrobiella funktioner, vatten- och kustforskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473