Kalender

Vid Södertörns högskola finns dels doktorander antagna inom forskarutbildningsområden där högskolan har examensrättigheter och dels doktorander antagna vid andra lärosäten men som bedriver sin huvudsakliga verksamhet (är anställda) vid Södertörns högskola.

18 sep

Rent seeking and lobbying in the Swedish electricity market

Higher seminar arranged by the Centre for the studies of Political Organisation (CPO) and co-hosted by the Sociology Department at the School of Social Sciences, Södertörn University.

18 sep

Europeisk säkerhet och sårbarhet i det teknologiska megaskiftet

Högre seminarium i statsvetenskap med Johan Eriksson och Lindy Newlove-Eriksson.

19 sep

Bokpresentation: Humaniora - en vetenskap som andra

Bokpresentation i arrangemang av forskarutbildningsområdet Historiska studier vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

24 sep

Ukrainian Revolution and the Long 1920s: The Making and Unmaking of Modern Ukraine, 1917-1930

A conference arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

25 sep

“The Gender of Culture, The Culture of Gender Symposium”

Symposium in cooperation with the departments of Gender studies at Södertörn University and Linköping University and the Institute for Culture and Society, Western Sydney University.

25 sep

Art History: From Polish to Global Art History

Lecture, Piotr Piotrowski. From Polish to Global Art History , by Agata Jakubowska, Adam Mickiewicz University in Poznań. The lecture is followed by a text seminar, reading P. Piotrowski, "From Global to Alter-Globalist Art History", ed. Teksty Drugie, vol. 1 (2015).

27 sep

Religion, Politics and Memory in Eastern Europe: the Case of Ukraine

Workshop organised within the framework of conferences and workshops supported by CBEES conference grants.

02 okt

Agri-environmental investments - the role stock of stock and neighbour effects

Open lecture arranged by Economics at the School of Social Sciences, Södertörn University.

03 okt

Akademisk sakprosa

Författaren och historikern Henrik Berggren om akademisk sakprosa och akademiskt författande.

08 okt

Beyond Digital Sweatshops and North-South Divides: Notes on Indonesian Click Farming

Higher seminar in Media and Communication studies with Johan Lindquist from Stockholm University.

09 okt

The Missing and the Massgraves. Liminal subjects, spaces and times in Bosnia-Herzegovina

Higher seminar in Political Science with Johanna Mannergren Selimovic (Swedish Institute of International Affairs).

14 okt

Mircea Eliade’s Myth and the Man Behind It

CBEES Advanced Seminar with Mihaela Gligor, Senior Researcher at the at the Polish Institute for Advanced Studies, Warsaw.

15 okt

North and South - Social Democracy in the European 1970s

Witness Seminar organised by the research hub Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW), the Institute of Contemporary History (Södertörn University) and the Center for Nordic Studies (Helsinki University).

30 okt

The Migration-Social Policy Nexus in Sweden

Higher seminar in Political Science with Nikoloz Kobakhidze, Georgian Institute for Public Affairs.

07 nov
08 nov

Existential Medical Humanities Conference 2019

Existential Medical Humanities Conference, and meeting of the National Network for Medical Humanities and Social Sciences. Arranged by the Centre for Studies in Practical Knowledge, Södertörn University.

13 nov
15 nov

Call for papers: Toward an Asymmetrical Ethics: Power, Relations, and the Diversity of Subjectivities

International conference organised by the Centre for Studies in Practical Knowledge at the School of Culture and Education, Södertörn University.

13 nov

An alternative approach to study inflation targeting and anchoring of inflation expectations

Higher seminar arranged by Economics at the School of Social Sciences, Södertörn University.

13 nov

New Alliances? The Swedish 2018 Government Formation

Higher seminar in Political Science with Anders Backlund.

26 nov

Konstvetenskap: textseminarium

Marta Edling och Annika Öhrner lägger fram texter ur pågående forskning.

27 nov

Populism in comparative perspective

Panel discussion co-hosted with the Centre for the Study of Political Organisation (CPO).

27 nov

Konstvetenskap: Avhandlingsprojekt om Tadeusz Kantor

Högre seminarium arrangerat av konstvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

05 dec

Akademisk sakprosa

Journalisten och författaren Ingrid Carlberg om hur man kan dyka djupt ner i en mängd källor, men också hur man sedan kan komma upp, sortera och organisera sitt material under skrivprocessen.

10 dec

Art History: Destabilising the Museum

Seminar with Matt Smith, Professor of Craft: Ceramics and Glass at Konstfack, Stockholm. Cultural institutions (museums, galleries and historic houses) can present a very fixed and authorised view of history. The reality tends to be more nuanced and complicated.

11 dec

Industry vs Government

Seminar at the Centre for the Studies of Political Organisation, co-hosted with the Department of Sociology.

11 dec

Party organization and democracy

Higher seminar in Political Science (co-hosted with CPO) with Karl Loxbo.

12 dec

Art History: Presentation of ongoing research

PhD-students from the Department of Art History, Adam Mickiewicz University in Poznań present texts from their ongoing research, with Agata Jakubowska.

15 jan
16 jan

Workshop: Far Right Memory Politics in the Internet Era: The European Case

Workshop organised at the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.