Student

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Forskningsfältet Politik, ekonomi och samhällets organisering utgör ett starkt forskningsområde vid Södertörns högskola. Här möts företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap som i ett växelspel utvecklat forskningsområdet och skapat en forskningsmiljö där de med sina respektive styrkor tar sig an studiet av samhällets institutioner och deras förändring.

PESO innefattar fem forskarutbildningsämnen: företagsekonomi, nationalekonomi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Det finns ett utvecklat samarbete mellan dessa ämnen, bland annat genom mångvetenskapliga forskningsprojekt, forskningscentrum och ämnesöverskridande forskarutbildning.

Forskning och forskarutbildning inom PESO bedrivs inom Institutionen för samhällsvetenskaper, där ämnena och centrumbildningarna Enter Forum, Förvaltningsakademin, REINVENT och Centrum för politikens organisering (CPO) också är placerade. Ett nära samarbete finns etablerat med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), som bland annat har till uppgift att främja Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning.

Många pågående forskningsprojekt vid högskolan är kopplade till området PESO. För mer information se Projekt och publikationer.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-20