Student

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Forskar- och forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering, PESO, samlar merparten av den samhällsvetenskapliga forskningen vid Södertörns högskola. De nio ämnena företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap samverkar i en miljö där kärnan är forskning om samhällets institutioner och deras förändring. Internationellt konkurrenskraftig ämnesforskning samspelar med mångvetenskapliga projekt och centrumbildningar.

PESO innefattar fem forskarutbildningsämnen: företagsekonomi, journalistik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap, samt anställda doktorander i nationalekonomi. Nära knutna till PESO och likaså placerade vid Institutionen för samhällsvetenskap är fyra centrumbildningar:

Centrum för politikens organisering (CPO) med forskare från sociologi och statsvetenskap liksom bland annat medieämnena skapar kunskap kring hur politik blir till.

Enter Forum, med forskare inom ekonomisk historia, företags- och nationalekonomi, samlar entreprenörskapsforskning. 

Inom Förvaltningsakademin forskar framför allt företagsekonomer, sociologer och statsvetare med fokus på statlig förvaltning. 

REINVENT samlar forskare från ekonomiämnena, socialt arbete, sociologi och andra som är intresserade av den dynamiska staden, särskilt utanför citykärnan.

Ett nära samarbete finns etablerat med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), som bland annat har till uppgift att främja Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning, samt med högskolans gemensamma forskarskola BEEGS.

Många pågående forskningsprojekt vid högskolan är kopplade till området PESO. För mer information se Projekt och publikationer.

Forskarutbildning
Projekt & Publikationer
Personal

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-26