Personal

Studierektor: Lisa Kings

Ordförande i forskarutbildningsområdets styrgrupp: Johan Eriksson

Forskare, doktorander och övrig personal:

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Min forskning rör politikens organisering exempelvis i form globala av tankesmedjor såsom World Economic Forum och RAND. Andra intressen rör sociala rörelser och framtidsindustrin.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Proprefekt

Lektor

Docent Proprefekt Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122f

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Anders Backlund

Anders Backlund

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret REINVENT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229f

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har under lång tid forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och politik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Erik Borg är professor i företagsekonomi och forskar och underviser vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i etnografiska metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar privatiseringar inom det allmännyttiga bostadsbeståndet i Stockholms stad mellan åren 1990 till 2015.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag skriver min doktorsavhandling om digitaliseringen av skolan. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Sen undervisar jag också inom Offentlig förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Lina Lorentz

Lina Lorentz

Forskningshandläggare

Forsknings- och utbildningshandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Michelle Rydback

Michelle Rydback

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME537

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Jag lektor och docent i statsvetenskap. Jag är också ämnessamordnare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Nikolay Zakharov

Nikolay Zakharov

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar om sociologisk teori, global rasism och antirasism, religion och nationalism i Östeuropa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Min forskning handlar om idéer och praktiker kring integrationspolitik i flerspråkiga länder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och ungdomars alkoholvanor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Under åren 2016-2019 har jag haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA795

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Lektor

Jag är samordnare för masterprogram i Turism, undervisar i Turism, Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling. Jag forskar också med fokus på Urban turism.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Steffi Siegert

Steffi Siegert

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Theodoros Rapanos

Theodoros Rapanos

Gästforskare

Huvudämne: ekonomi av nätverk, informationsekonomi | Andra ämne: spelteori, finansiell ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429e

Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

I am teaching and doing research in economics.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315