Personal

Forskarutbildningsområdets styrgrupp:

Ordförande: Mikael Lönnborg

Studierektor: Liudmila Voronova

Ledamöter: Malin Gawell (företagsekonomi), Johanna Mannergren Selimovic (statsvetenskap), Thomas Marmefelt (nationalekonomi), Dominika V. Polanska (socialt arbete), Kristina Riegert (journalistik), Steven Saxonberg (sociologi).

Doktorandrepresentanter: Alexandra Allard (nationalekonomi), Luisa Bandeira Coelho (socialt arbete), Sofia Beskow (sociologi), Victoria Colesnic (journalistik), Mounia El hajjari Borg (företagsekonomi), Alexander Hjelm (statsvetenskap).

Sekreterare: Lina Lorentz Länk till annan webbplats.

Forskare, doktorander och övrig personal:

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i Turismvetenskap, ämnessamordnare för turismämnet, programsamordnare för magisterprogrammet i Turismvetenskap, samt är representant i institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Alexandra Allard

Alexandra Allard

Doktorand

Mina forskningsområden är miljö- och resursekonomi, med ett fokus på marina miljöer och sektorer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Docent i Journalistik och doktor i Medieteknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Professor of Economics

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Min forskning handlar om dövas erfarenheter inom hälso- och sjukvården och det civila samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Hanna Bertilsdotter Rosqvist är professor i socialt arbete. Hennes forskning rör företrädesvis neurodiversitet, autism och ADHD

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Forskningsområde: Konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Docent och universitetslektor i statsvetenskap. Huvudsakliga forskningsområden: politisk teori och välfärdspolitik. Samordnare för PPE-programmet: www.sh.se/ppe.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Professor

Min forskning handlar om övervakning samt hur övervakning relaterar till tillit.i ett samhälle. Jag undervisar inom ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Jonas Björnerstedt

Jonas Björnerstedt

Docent

Lektor

Docent i nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME322

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Programsamordnare

Professor

Prof i företagsekonomi. Avdelningsföreståndare Journalistik. Programsamordnare 2-årig master LeadSustain. Rektorsråd samverkan. Var dekan och ordf i Fakultetsnämnden 2016-2022.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Linda Ekström

Linda Ekström

Lektor

Jag arbetar med forskning och undervisning på ämnet statsvetenskap, men också inom lärarutbildningen där jag är inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet på ÄLP

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME614

Mounia El hajjari Borg

Mounia El hajjari Borg

Doktorand

Doktorand: företagens hållbarhet- hållbar ledning- Sociala företag- innovation och entreprenörskap- writing differently

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Docent

Lektor

Docent och lektor i socialt arbete. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Professor

Katarina Elofsson's research is about international, national and regional environmental policy for water quality management, wildlife, biodiversity, and climate policy.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME352

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga intresse är hur människor försöker utveckla lösningar på utmaningar i samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Professor

Professor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122F

Eva Hansson

Eva Hansson

Jag är lektor i statsvetenskap och ansvarig för ämnet Statsvetenskap och internationella relationer vid Institutionen för Samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Alexander Hjelm

Alexander Hjelm

Doktorand

Jag är en teoretiskt orienterad forskare som intresseras av teknologins inverkan på vår förståelse av demokrati.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Lektor och docent i statsvetenskap. Forskar om populistiskt högerradikala partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

Forskning: organisation, social rörelse, civilsamhälle. Deltar i Horizon-projektet "Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe" https://ccindle.org/

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Lisa Kings

Lisa Kings

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om utvecklingen av anti-penningtvättillsyn vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi, programsamordnare Konst, kultur och ekonomi programmet. Undervisar på masterprogrammet Leadership for Sustainable Development

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i företagsekonomi, samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation, och Marknad. (EIM). Jag är utnämnd som Excellent lärare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Lina Lorentz

Lina Lorentz

Forskningshandläggare

Forsknings- och utbildningshandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag undervisar makro och mikroekonomi. Dessutom, undervisar jag välfärdsstat politik. Mitt stora intresse är politisk ekonomi och offentliga finanser, och politisk filosofi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Docent

Forskningskoordinator

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsprocesser. Jag undervisar på bl a Statsvetenskap. Jag är forskningskoordinator på CBEES.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Thomas Marmefelt

Thomas Marmefelt

Docent

Lektor

Evolutionär ekonomi, makroekonomi, penningteori och finansiella institutioner, innovationer, kognition och institutioner, penninghistoria. alternativa penningarrangemang

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME316

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Min forskning rör civilsamhället, dess professionalisering och möjlighet till politisk påverkan. Jag har särskilt fokuserat på policyprofessionella inom organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Tony Mickelsson Blomqvist

Tony Mickelsson Blomqvist

Lektor

Jag forskar om idrott, migration och psykosocialt välbefinnande. Min forskning är i breda drag multidisciplinärt och rör sig mellan mellan individ- och organisationsnivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Johanna Palmberg är docent, lektor vid SH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Hennes forskning rör företagande, civilsamhället och samhällsutveckling.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden, www.sh.se/reinvent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229F

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kopplingar mellan arbetsvillkor och miljöpåverkan inom skogsbruket, och relationen mellan fackförbund och miljörörelsen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Olena Podolian

Olena Podolian

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Kristina Riegert

Kristina Riegert

Professor

Globalisering, komparativ journalistik, krigs-och krisrapportering, politicotainment, kulturell medborgarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Christopher Rosenqvist

Christopher Rosenqvist

Docent

Lektor

Min forskning och undervisning handlar om hur ny teknik påverkar och förändrar ekosystemet av aktörer på olika industriarenor med fokus på AI och affärsmodell utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Sanita Rugina

Sanita Rugina

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Steven Saxonberg

Steven Saxonberg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229D

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh

Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning, politik och demokratiteori med fokus på politiska processer, städer och styrning i samtiden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Jag är verksam vid Förvaltningsakademin och undervisar vid Socionomprogrammet och Polisutbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME413

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jani är docent och undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörn. Han forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor, docent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Min forskning fokuserar frågor kring företagskultur, ledarskap, konsumtionskultur, varumärken, sociala medier och digitalt entreprenörskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426