Allmänna studieplaner & kursplaner

Här presenteras antagningsordning och studieplaner för områdets forskarutbildningsämnen samt kursplaner.

Antagningsordning och allmänna studieplaner

För mer information om allmänna och särskilda behörigheter samt urvalskriterier, läs antagningsordningen och den allmänna studieplanen innan du skickar in din ansökan. För mer information se också högskolans styrdokument för forskarutbildningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.pdf 176.8 kB 2019-02-11 09.18
ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK.pdf 260.1 kB 2019-02-11 09.18
ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I SVENSKA.pdf 308.3 kB 2019-02-11 09.18