Forskarutbildning

Här presenteras allmänna studieplaner för forskarutbildningsområdets ämnen samt kursplaner.

Styrdokument för forskarutbildning

För mer information om allmänna och särskilda behörigheter samt urvalskriterier, läs respektive ämnes allmänna studieplan innan du skickar in din ansökan. För mer information om föreskrifter för forskarutbildning, antagningsordning och lokal examensordning se högskolans styrdokument för forskarutbildningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan på forskarnivå Pedagogik.pdf Pdf, 163 kB. 163 kB 2023-12-14 10.17
Allmän studieplan på forskarnivå Historia.pdf Pdf, 161.2 kB. 161.2 kB 2023-12-14 10.34
Allmän studieplan medie- och kommunikationsvetenskap.pdf Pdf, 168.4 kB. 168.4 kB 2024-01-16 08.35
Allmän studieplan Den praktiska kunskapens teori.pdf Pdf, 162.3 kB. 162.3 kB 2024-02-16 08.43
Allmän studieplan Svenska.pdf Pdf, 162.9 kB. 162.9 kB 2024-04-15 08.34

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan den praktiska kunskapens teori.pdf Pdf, 227.7 kB. 227.7 kB 2023-01-04 15.29
Allmän studieplan historia.pdf Pdf, 226.9 kB. 226.9 kB 2023-01-04 15.29
Allmän studieplan litteraturvetenskap.pdf Pdf, 228.4 kB. 228.4 kB 2023-01-04 15.29
Allmän studieplan pedagogik.pdf Pdf, 228.2 kB. 228.2 kB 2023-01-04 15.29
Allmän studieplan svenska.pdf Pdf, 229.1 kB. 229.1 kB 2023-01-04 15.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MKV.pdf Pdf, 187.1 kB. 187.1 kB 2022-01-18 15.23
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i svenska .pdf Pdf, 150.9 kB. 150.9 kB 2020-03-11 12.38
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik.pdf Pdf, 260.1 kB. 260.1 kB 2019-02-11 09.18

Vänd telefonen för bästa upplevelse.