Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Forskarutbildning

Här presenteras allmänna studieplaner för forskarutbildningsområdets ämnen samt kursplaner.

Styrdokument för forskarutbildning

För mer information om allmänna och särskilda behörigheter samt urvalskriterier, läs respektive ämnes allmänna studieplan innan du skickar in din ansökan. För mer information om föreskrifter för forskarutbildning, antagningsordning och lokal examensordning se högskolans styrdokument för forskarutbildningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i svenska .pdf 150.9 kB 2020-03-11 12.38
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik.pdf 260.1 kB 2019-02-11 09.18

Vänd telefonen för bästa upplevelse.