Kalender

Inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier anordnar vi regelbundet öppna seminarier och andra evenemang. Se vår kalender för mer information.

07 okt
09 okt

NU2020 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning

Den 7-9 oktober äger NU2020 rum på Campus Flemingsberg. Temat för konferensen är Hållbart lärande, med fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Välkommen att skicka in ditt abstract senast den 1 mars.