Kalender

Inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier anordnar vi regelbundet öppna seminarier och andra evenemang. Se vår kalender för mer information.

21 nov

Lärarutbildningens dag 2019. Tema: Digital kompetens i skolkontexten

Arrangeras av Lärarutbildningen i samarbete med Medietekniken, Södertörns högskola.