Kalender

Inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier anordnar vi regelbundet öppna seminarier och andra evenemang. Se vår kalender för mer information.

30 aug

Notification of public defence with Matteo Cattaneo

Doctoral thesis: Woandering towards places of imagination: Reflections through anarchism on the role of educators in Early Childhood Education

20 sep

Public defence of doctoral thesis with Matteo Cattaneo

Matteo Cattaneo defends his thesis Woandering towards places of imagination: Reflections through anarchism on the role of educators in Early Childhood Education.