Kalender

Inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier anordnar vi regelbundet öppna seminarier och andra evenemang. Se vår kalender för mer information.

05 okt

Spikningsceremoni med Ulrika Németh

Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne

22 okt

Disputation med Ulrika Németh

Den 22 oktober disputerar Ulrika Németh med sin avhandling "Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne"