Personal

Studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier: Linda Kahlin

Administrativ personal: Robin Falk

Styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier:

Per Ledin - ordförande och representant för ämnet Svenska

Liselott Olsson - representant för ämnet pedagogik

Maria Zackariasson - representant för forskarutbildningen Historiska studier

Alireza Behtoui - representant från forskarutbildningen PESO

Eva Schwarz - representant från forskarutbildningen Kritisk kulturteori

Natalia Karlsson - representant från forskarutbildningen Miljövetenskapliga studier

Robin Samuelsson - Student- doktorandrepresentant

Jenny Berglund - suppleant

Marie Gustafsson Sedén - suppleant

Michael Forsman - suppleant

Forskare, doktorander och övrig personal:

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare vid Centrum för praktisk kunskap, inom polisutbildningen, samt inom fritids- och förskolelärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Ämnessamordnare

Mitt fokusområden är demokrati, inkludering och likvärdighet samt estetiska uttrycksformer. Undervisningen äger rum inom ramen för pedagogikämnet och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Ingela Tykesson

Ingela Tykesson

Docent

Lektor

Lektor i svenska. Undervisar också på kursen snabbspår för samhällsvetare

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Karin Milles

Karin Milles

Docent

Lektor

Jag är forskare och undervisar i svenska och kreativt skrivande. Min forskning rör språk och kön. Just nu studerar jag hur feminister använder språket för att bedriva politik.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Docent och lektor i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, med särskilt intresse för normer i institutionella samtal.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Linda Murstedt

Linda Murstedt

Fil dr

Lektor

Lektor i pedagogik, programsamordnare Förskola erfarenhet

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med forskningsfokus på gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete.

Institutionen för kultur och lärande

PD257

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Docent i pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD252

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand, svenska språket

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Monica Nilsson

Monica Nilsson

Docent

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD251

Monica Vikner Stafberg

Monica Vikner Stafberg

Fil dr

Lektor

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhet Processledare Järfälla Undervisning i förskollärarprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD235

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Professor i allmän pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Undervisar om allmändidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning på lärarutbildningen. Doktorand och forskar om Lärares professionalism.

Institutionen för kultur och lärande

PD255

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Robin Falk

Robin Falk

Programsekreterare

Lärarutbildningen

MA735

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Doktorand i svenska

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i textanalys och systemisk-funktionell lingvistik. Forskar om andraspråksanvändning i arbetslivet. Arbetar med intensivkurser i svenska för nyanlända akademiker.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska inom forskningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Fil dr

Lektor

Viktor arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofi och existentiella frågor, barnlitteratur samt interkulturella pedagogiska frågor med särskilt fokus på tidig barndom.

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241