Personal

Studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier: Liza Haglund

Administrativ personal: Robin Falk

Styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier:

Niclas Månsson - ordförande och representant för ämnet Pedagogik
Jenny Magnusson – representant för ämnet Svenska
Maria Zackariasson - representant för forskarutbildningen Historiska studier
Hanna Bertilsdotter-Rosqvist - representant från forskarutbildningen PESO
Anna Rådström - representant från forskarutbildningen Kritisk kulturteori
Natalia Karlsson - representant från forskarutbildningen Miljövetenskapliga studier
Göran Bolin - representant för ämnet media- och kommunikationsvetenskap
Matteo Cattaneo - doktorandrepresentant

Forskare, doktorander och övrig personal:

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Lektor

Fil.dr. i Barn och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik. Forskningsintressen är utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisning på lärarprogrammet och på pedagogen.

Institutionen för kultur och lärande

MC622

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

- kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal - skolan i det postsekulära samhället - förutsättningar för fostran i dagens skola

Institutionen för kultur och lärande

MC621

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning på gymnasieelevers erfarande av likabehandlingsarbete.

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Anna Günther-Hanssen

Anna Günther-Hanssen

Fil dr

Lektor

Mina forskningsintressen berör frågor om genus, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och kroppslighet i förskolan. Jag undervisar på förskollärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och didaktik

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

MC620

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

MC620

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA761

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Paul Moerman

Paul Moerman

Adjunkt

Mitt forskningsområde är dans som undervisning med fokus på dans och utbildnings relationella aspekter, samspelet mellan etik och estetik och konsterna som sfärer för tillblivelse.

Lärarutbildningen

MD172

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Professor i allmän pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

MC614

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet Svenska och undersöker svenskämnets kritiska uppdrag.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Monica Nilsson

Monica Nilsson

Docent

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik.

Institutionen för kultur och lärande

MC619

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares interaktion i en informell lärandemiljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

Francesco Romano

Francesco Romano

Fil dr

Lektor

Universitetslektor i engelska språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Johanna Schelhaas

Johanna Schelhaas

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på digitala läromedel

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MC627