Digitala transformationer

Hand ocb mobiltelefon

Inom plattformen Digitala transformationer analyseras de historiska, kulturella, ekonomiska och tekniska mekanismerna, drivkrafterna och implikationerna av övergången från det analoga till det digitala samhället.

Styrgrupp

Kontakt

Göran Bolin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

goran.bolin@sh.se 08-608 42 18

Aryna Creangă

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

aryna.creanga@sh.se 08-608 40 65