EcoJust - Rättvis hållbarhetsomställning

Vy över jordbruk

Forskningsplattformen EcoJust handlar om att på ett tvärvetenskapligt och samverkansinriktat sätt bidra till och skapa förståelse för ekologisk och social rättvisa i relation till hållbarhetsomställning.

Forskningsfältet svarar mot betydande samhällsutmaningar som hållbarhetsrelaterade faror och risker och hur de fördelas (orättvist) mellan olika delar av samhället och ekosystemet. Exempelvis finns det ett behov av att studera och jämföra rättviseutmaningar och möjligheter mellan olika hållbarhetsfrågor och mellan olika geografiska/administrativa områden. Det finns också ett behov av att på ett bättre sätt föra ihop forskningsdiskussionerna om social och ekologisk rättvisa, som oftast har behandlats separat och med olika teoretiska/metodologiska angreppssätt.

Plattformen samlar ett stort antal forskare från en bredd av ämnen och forskningskompetenser. Även om flera forskare kan beskrivas ha en inriktning inom samhällsvetenskaplig miljövetenskap, så bidrar forskare inom journalistik, företagsekonomi, medie-och kommunikationsvetenskap, retorik, litteraturvetenskap, konsthistoria, estetik, etnologi och samtidshistoria med nyckelkompetenser till djup, bredd och innovationskraft.

För att främja och ytterligare stärka tvärvetenskapliga samarbeten så är EcoJust organiserad inom övergripande tvärvetenskapliga teman. Det finns också ett specifikt övergripande tema kopplat till att stärka forskning och samverkan rörande kultur och kommunikation. Inom ramen för dessa teman bedriver EcoJust aktiviteter som stärker tvärvetenskapligt samarbete och lärande med syfte att gynna forskningsproduktion och finansiering, liksom samverkan med samhällsaktörer.

Styrgrupp

Kontakt

Michael Gilek

Docent, Ämnessamordnare, Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

michael.gilek@sh.se 08-608 48 62

Kalender

Kunde inte hitta några händelser.

Fler händelser

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Fler nyheter