Omstridd demokrati

Händer som sträcks upp

Forskningsplattformen utgår från frågor som är viktiga inom en rad olika forskningsfält som undersöker vilken roll olika politiska aktörer och konflikter spelar för demokratins samtida uttryck och utmaningar. I synnerhet gäller det forskning om civilsamhället, sociala rörelser och aktivism, politiskt deltagande, politiska partier, populism, sociala medier, tankesmedjor och lobbyism, religiösa organisationer, förortens organisering och förvaltningens roll för att värna demokratin.

Syftet med plattformen är att sammanföra forskare med liknande forskningsintressen, synliggöra den forskning om demokratins uttryck och utmaningar som redan bedrivs vid Södertörns högskola, samt främja samarbeten och etablerandet av nya forskningsprojekt.

Plattformen ska förbättra vår förståelse för samtidens föränderliga politiska landskap - av såväl gamla som nya aktörer i detta landskap - och för hur kontrasterande samtida trender av breddat politiskt deltagande och tilltagande politisk polarisering påverkar demokratins form och innehåll. Det handlar också om hur individer och grupper kommunicerar, organiserar sig och agerar för att uppnå gemensamma övertygelser och intressen, samt om interaktionen mellan dessa aktörer och de politiska institutionerna. Både i Sverige, i andra etablerade liberala demokratier och i nyare demokratier, exempelvis i Östeuropa, där tendenserna till illiberala former av demokrati och auktoritärt styre blivit tydligare.

Plattformen har en tvärvetenskaplig ansats och samlar forskare från en rad olika vetenskapliga discipliner, som utifrån olika teorier och metoder intresserar sig för frågan om demokratins samtida uttryck och utmaningar. Ämnen som hittills är representerade är sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, historia, medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi, offentlig förvaltning, socialt arbete, genusvetenskap och religionsvetenskap.

Styrgrupp

Kontakt

Magnus Wennerhag

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

magnus.wennerhag@sh.se 08-608 48 45

Aktuellt

Eftersom arbetet med plattformen precis har påbörjats är huvudsakligt fokus att sammanföra plattformens forskare för att gemensamt diskutera och planera verksamheten.

Under 2024 kommer ett antal seminarier och workshops att hållas, bland annat specifikt riktade mot doktorander vars forskningsprojekt ligger i linje med plattformens inriktning.

Kalender

Kunde inte hitta några händelser.

Fler händelser

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Fler nyheter