Styrgrupp

Varje forskningsplattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

  • Joakim Ekman, statsvetenskap (Centre for Baltic and East European Studies. CBEES)
  • Norbert Götz, historia (Institutionen för historia och samtidsstudier)
  • Anne Kaun, medie- och kommunikationsvetenskap (Institutionen för kultur och lärande)
  • Adrienne Sörbom, sociologi (Institutionen för samhällsvetenskaper) Ordförande
  • Noomi Weinryb, företagsekonomi (Institutionen för samhällsvetenskaper)
  • Magnus Wennerhag, sociologi (Institutionen för samhällsvetenskaper) Koordinator och kontaktperson