Belarus

På Södertörns högskola finns en rad forskare med kunskaper om olika aspekter på Belarus. Utifrån forskningsämnen som historia och sociologi kan våra forskare ge sin bild av landet och det som händer, för att på så sätt och nyansera och fördjupa bilden.

Andrej Kotljarchuk, docent i historia
Andrej Kotljarchuk har bland annat studerat Belarus tidigmoderna historia och belarusisk nationalism och nationsbyggande.

Nikolay Zakharov, fil.dr i sociologi
Nikolay Zakharov har studerat civilsamhällets roll i Belarus och landets samhällsmodell.

Per Anders Rudling, fil.dr i historia
Per Anders Rudlings forskning kring Belarus handlar framför allt om nationens tidiga historia och uppkomsten av belarusisk nationalism. I sin forskning söker han svar på frågan varför det finns en belarusisk stat och varför den skiljer sig från grannländerna i nord, syd och väst.