EU-valet

På Södertörns högskola pågår forskning inom en rad områden med anknytning till aktuella frågor och företeelser i samhället. Nedan har vi samlat forskning med olika aspekter på EU och EU-parlamentsvalet.

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningsakademin. Svarar på frågor som rör: de politiska partierna, politiskt ledarskap och väljarna.

Karl Magnus Johnasson, professor i statsvetenskap, kan svara på frågor om politiska grupper och partier på EU-nivå.

Adrienne Sörbom, professor i sociolig, forskar kring och kan svara på frågor som rör demokrati, värderingsförändringar, politiskt deltagande, tankesmedjor, expertis och polarisering.

Marja Lemne, doktor i statsvetenskap
Inför EU-valet jobbar hon tillsammans med Huddinge kommun i deras kampanj för att få fler att rösta i EU-valet. Hon kan svara på frågor om varför det är viktigt i dag att rösta i EU-valet jämfört med för 30 år sedan och skillnader i betydelsen av personval i detta val.