Riksdagsval

På Södertörns högskola pågår forskning inom en rad områden med anknytning till aktuella frågor och företeelser i samhället. Nedan har vi samlat forskning med olika aspekter på valet 2022. Ytterligare forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Centrum för praktisk kunskap finns ett flertal forskare med inriktning mot professionalisering och välfärdens organisering. Vi utgår från personalens perspektiv och intresserar oss för det som kallats fronesis eller förtrogenhetskunskap (omdöme, klokskap) och hur den relaterar till manualisering, byråkratisering och evidensbasering. Vi har fokus på mellanmänskliga yrken och kunskaper inom bland annat vård, omsorg och skola.

CPO fokuserar på politik, demokrati och organisering. De bedriver forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras. Centret erbjuder öppna såväl som specialinriktade seminarier för forskare och tar också emot förfrågningar från journalister, myndigheter och andra som söker kunskap om politikens organisering.

Professor Bengt Jacobsson forskar om reformer, styrning och organisatorisk förändring. Han har studerat hur politiker både försöker styra sin förvaltning och samhällets utveckling. Särskilt har han intresserat sig för europeiseringen och globaliseringens betydelse för politikernas styrförmåga.

Docent Michael Gilek forskar om Östersjöns miljö och en mer hållbar förvaltning av havet och dess resurser. Aktuella forskningsprojekt rör hantering av övergödning, miljögifter och andra storskaliga miljöproblem och risker, samt om Östersjöländernas havsplanering kan bidra till FN’s hållbarhetsmål för hav och marina resurser. Ytterligare ett forskningsintresse rör vetenskapsförnekelse och andra fördröjningsmekanismer i miljömålsarbetet .

Professor Mats Bergman forskar bland annat om offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avreglering i allmänhet, kundval och upphandling i välfärdssektorer, "marknaden" för äldreomsorg, reglering av branscher som tele och el och apotek.

Fil dr Lovisa Bergdahl forskar om skolans fostrans- och värdegrundsarbete där huvudfrågan är – vad händer med fostransuppdraget i kunskapskrisen? Hon driver också ett EU-finansierat samverkansprojekt inom ERASMUS+ som involverar undervisande lärare i Sverige, Grekland och Irland som arbetar med integration av nyanlända, också detta med fokus på etik, demokrati och värdegrundsfrågor.

Docent Christina Rodell Olgaç forskar om romernas skol- och utbildningssituation med fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse och interkulturella läroprocesser ofta i samverkan med romska lärare. Hon utvecklar en lärarutbildning mot romani chib och tillsammans med fil.mag. Angelina Dimiter-Taikon leder hon två romska brobyggarutbildningar, mot skolan samt mot socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Professor David Thurfjell forskar om social mobilisering och religiös väckelse bland romer i Europa och muslimer i Iran. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om förändringar i synen på religiöst ledarskap inom shi'itisk islam. Han är också aktiv i debatten om humanioras roll och framtid i Sverige, och Södertörns högskolas representant i tankesmedjan Humtank.

Professor Torbjörn Nilsson forskar om svensk politik, ofta med nordiskt perspektiv. 2014 utkom Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014. Andra områden är Moderaternas historia och det pågående projektet Demokratins drivkrafter, om Sverige och Finland under hundra år. Han deltar även i olika arrangemang kring demokratins genombrott i Sverige, också det för hundra år sedan.

Professor Kjell Östberg är expert svensk inrikespolitik i ett samtidshistoriskt perspektiv och på svensk socialdemokrati. Han är huvudförfattare till den avslutande delen av Norstedts svenska historia, perioden från 1965 och har skrivit en biografi över Olof Palme. Just nu studerar han var som hänt med det svenska folkrörelsepartiet och förhållandet mellan demokrati och sociala rörelser.

Professor Stefan Svallfors forskning rör framförallt de policyprofessionella – alltså människor som är anställda för att driva politik utan att vara förtroendevalda – politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter med flera. Forskningen handlar om deras arbete som en särskild form av politiskt inflytande, men också om deras motivation, drivkrafter, karriärer och arbetsmarknad.

Docent Adrienne Sörbom forskning rör politik bortom partier, riksdag och regering. Vad gör egentligen en tankesmedja? Vilken är företagens roll i det politiska landskapet? Hur ser folk i allmänhet på sitt ansvar för förändring? Har de här föreställningarna ändrats över tid?

Docent Magnus Wennerhag forskar om hur sociala rörelser och politisk aktivism av olika slag påverkar demokratin. Bland annat utifrån 1 maj-demonstrationer och Pride-parader har han undersökt vilken roll demonstrationer spelar för att föra fram krav på politiska och sociala rättigheter, samt vilka grupper av medborgare som ägnar sig åt denna form av politiskt deltagande.

Docent Nicholas Aylott forskar bland annat om svensk partipolitik, särskilt partiorganisation, partistrategier och partiledarskap, och även i jämförande europeiskt perspektiv.

Professor Joakim Ekman forskar bland annat om politiskt deltagande och politisk socialisation, samt den svenska skolans roll som en förmedlare av demokratiska värderingar och förhållningssätt.

Professor Karl Magnus Johansson forskar om regeringar/statsministrar, politisk kommunikation, politiska partier och deras transnationella samarbete, EU, europeisk integration och politik, samt europeisering, av nationell politik i olika avseenden och särskilt av politiska institutioner.

Docent Ann-Cathrine Jungars forskning rör sig i fältet demokrati, politiska partier och institutioner. För närvarande forskar hon om högerpopulistiska partier i Europa - och särskilt Norden. Ideologi, organisation och transnationella kontakter är särskilt intressant.