Ukraina

På Södertörns högskola finns forskare med kunskaper om olika aspekter på Ukraina. Inom olika ämnesområden finns kunniga forskare som kan ge sin bild av landet och det som händer, för att på sätt och nyansera och fördjupa bilden.

Julia Malitska, projektforskare och fil.dr historia, undersöker rysk imperiepolitik i de norra delarna av Azovska och Svarta havet på 1800-talet, det som idag utgör södra Ukraina. Studien rör hur den ryska koloniseringen av regionen påverkade och formade kolonisternas äktenskaps- och familjeliv. Forskningen koncentreras på kolonister från västra Europa som på 1700- och 1800-talets koloniala språk definierades som "tyska" kolonister.

Yuliya Yurchuk, fil.dr i historia disputerade med en avhandling om ukrainsk minneskultur. Med post-kolonial teori som verktyg studerar hon minnet av andra världskrigets ukrainska nationaliströrelse kopplat till nations- och statsbyggande i post-sovjetiska Ukraina. Hon forskar mest om nationalism, regionalism och EU-integration.

Roman Horbyk, fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap forskar om hur Västeuropa representeras och beskrivs i polska, ukrainska och ryska medier samt om och i så fall vilka konsekvenser detta har för utrikespolitiken.

Per Ståhlberg och Göran Bolin har inom ramarna för två Östersjöstiftelsefinansierade projekt studerat nation branding i Ukraina, samt propaganda och informationshantering i konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

Nation branding: The Nation as Community and Commodity in Eastern Europe (2013-16) Länk till annan webbplats.

Propaganda and management of information in the Ukraine-Russia conflict: From nation branding to information war. (2016-19) Länk till annan webbplats.

Docent Andrej Kotljarchuk forskar om romernas förintelse i Ukraina 1941-44 och minnespolitik i Sovjetunionen och dagens Ukraina. Han medverkade också i Östersjöstiftelsens projekt ”Swedish colonies in Ukraine.” tillsammans med forskare från Södertörns högskola, Ukrainas Dnipropetrovsks universitet samt från svensk-ryskt centrum i Moskva och Herzen universitet i St. Petersburg.

Olena Podolians , fil.dr i statsvetenskap, forskningsintresse rör jämförelser inom europeisk politik med fokus på post-kommunistiska regeringsskiften. Hennes avhandlingsarbete handlar om effekter av europeiska organisationers (EU, OSSE, Europarådet) statsbyggande inriktning vid post-sovjetiska regeringsskiften.

Anders Nordströms, doktor i statsvetenskap, forskning behandlar främst Ukrainas relation till Europa. Han har i sin doktorsavhandling studerat Europarådets granskning av Ukrainas åtaganden angående demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter under åren från självständigheten fram till 2005. Han har också skrivit om Ukrainas försök att leva upp till europeiska normer kring lokalt självstyre och mer allmänt kring Ukrainas stats- och nationsbyggande. Han har i olika sammanhang föreläst om angreppen på Ukrainas självständighet och den europeiska säkerhetsordningen som pågått sedan 2014.