Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Student

Forskningsdatabas och publikationer

För att få veta mer om forskningen som bedrivs på Södertörns högskola kan du söka i våra databaser över forskningsprojekt och publikationer.

DiVA

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter. Här kan du söka efter publikationer utifrån författare, institution, centrumbildning, ämne med mera.

Forskningsdatabas

I högskolans databas för forskningsprojket hittar du information om aktuella projekt där forskare från Södertörns högskola deltar. Du kan söka forskningsområde, finansiär, geografiskt område eller i fritext.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-15