SH-podden

SH-podden är högskolans podcast som riktar sig till medarbetare. Under våren 2021 intervjuades högskolans rektorsråd om kvalitet, utvecklingen i Flemingsberg, samverkan, hållbarhet och internationalisering. Dessa fem avsnitt publiceras här.