Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

Temasidor

På Södertörns högskola finns kunskap om allt från små fiskar i Östersjöns mörka vatten, till den moderna stadens utveckling. Eller vill du veta mer om Östeuropas historia, politik eller kultur? Vi hjälper dig!

Forskningen som bedrivs hos oss är ofta mångvetenskaplig. Därför kan du via våra forskare få andra perspektiv på till exempel olika traditioner, hållbar utveckling eller demokratins historia. Här har vi listat olika teman där våra forskare kan bidra med sin kunskap. Har ni ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-20