Ukraina – aktuell forskning

På Södertörns högskola finns forskare med kunskaper om olika aspekter på Ukraina. Inom olika ämnesområden finns kunniga forskare som kan ge sin bild av landet och det som händer, för att på sätt och nyansera och fördjupa bilden.

Forskarstuderande Iuliia Malitska undersöker rysk imperiepolitik i de norra delarna av Azovska och Svarta havet på 1800-talet, det som idag utgör södra Ukraina. Studien rör hur den ryska koloniseringen av regionen påverkade och formade kolonisternas äktenskaps- och familjeliv. Forskningen koncentreras på kolonister från västra Europa som på 1700- och 1800-talets koloniala språk definierades som "tyska" kolonister.

Forskarstuderande Yuliya Yurchuk disputerar i Januari med en avhandling om ukrainsk minneskultur. Med post-kolonial teori som verktyg studerar hon minnet av andra världskrigets ukrainska nationaliströrelse kopplat till nations- och statsbyggande i post-sovjetiska Ukraina. Hon forskar mest om nationalism, regionalism och EU-integration.

Forskarstuderande Roman Horbyk forskar om hur Västeuropa representeras och beskrivs i polska, ukrainska och ryska medier samt om och i så fall vilka konsekvenser detta har för utrikespolitiken.

Docent Andrej Kotljarchuk forskar om romernas förintelse i Ukraina 1941-44 och minnespolitik i Sovjetunionen och dagens Ukraina. Han medverkade också i Östersjöstiftelsens projekt ”Swedish colonies in Ukraine.” tillsammans med forskare från Södertörns högskola, Ukrainas Dnipropetrovsks universitet samt från svensk-ryskt centrum i Moskva och Herzen universitet i St. Petersburg.

Fil dr Piotr Wawrzeniuk forskar om nazisternas folkmord på romer i Ukraina 1941-1944 med huvudfokus på Distrikt Galizien. Han har tidigare forskat om ukrainsk religionshistoria och föreningsliv.

Fil dr Anders Nordström har forskat om Ukrainas relationer till Europarådet och den internationella granskningen av landets stat och demokrati.

Forskarstuderande Olena Podolians forskningsintresse rör jämförelser inom europeisk politik med fokus på post-kommunistiska regeringsskiften. Hennes avhandlingsarbete handlar om effekter av europeiska organisationers (EU, OSSE, Europarådet) statsbyggande inriktning vid post-sovjetiska regeringsskiften.