Personal

Ämnessamordnare: Kerstin Cassel

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Mcwilliams

Anna Mcwilliams

Fil dr

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Hans Bolin

Hans Bolin

Docent

Lektor

Lektor i arkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Marinarkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Prorektor

Kerstin Cassel är docent i arkeologi vid Södertörns högskola. Sedan 2017 är hon också prorektor och rektors ställföreträdare.

Högskoleledningen

MA917

Kim Dahlman

Kim Dahlman

Institutionssekreterare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927