Samverkan

Arkeologin på Södertörns högskola har nära kontakter med olika arkeologiska aktörer, både inom utbildning och inom forskning. Inte minst under andra terminens fältarbete då vi seminariegräver tillsammans med ett museum eller annan institution.

Eftersom en arkeologs arbete behövs på många ställen i samhället lägger vi stor vikt på kontakterna utåt. En betydande del av forskningen görs i samverkan, och lärarna engageras i projekt om exempelvis kulturarvsfrågor. Forskningen och samverkanskontakterna kopplas sen ihop med undervisningen, och kontakterna ger också studenter på avancerad nivå möjlighet till praktik.