Student

Arkeologi

Arkeologer studerar människan och hennes kultur från äldsta tid ända fram tills idag. Utifrån olika typer av materiella spår tolkar arkeologer hur det har varit att leva i olika tider och i olika kulturella sammanhang. Ämnet kombinerar i hög grad teori och praktik.

Lärarnas och doktorandernas forskning och intresseområden sprider sig över olika tidsperioder, från den äldsta stenåldern till samtiden, och inriktar sig på olika delar av det arkeologiska fältet. Trots att de anställdas intressen speglar olika inriktningar inom arkeologin samlas de kring frågor rörande Östersjön och Östeuropa – det geografiska område som är Södertörns högskolas fokus, och kring den roll arkeologin spelar i samhället.

Som en för landet unik specialisering bedriver ämnet också forskning i marinarkeologi genom det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22