Personal

Ämnessamordnare: Rikard Friberg von Sydow

Avdelningsföreståndare: Peter Josephson

Administrativ personal: Lisza Ray

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Arkivvetenskap och Bibliotek- och informationsvetenskap. Arbetar deltid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Proscovia Svärd

Proscovia Svärd

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904