Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

Personal

Ämnessamordnare: Rikard Friberg von Sydow

Avdelningsföreståndare: Peter Josephson

Administrativ personal: Lisza Ray

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Emma Pihl Skog

Emma Pihl Skog

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Arkivvetenskap och Bibliotek- och informationsvetenskap. Arbetar deltid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Proscovia Svärd

Proscovia Svärd

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903