Samverkan

Arkivvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från samverkan med både andra högskoleämnen samt externa institutioner. Vi samverkar med arkivinstitutioner i närområdet, bland annat Landstingsarkivet länk till annan webbplatsför Stockholms läns landsting och Arbetarrörelsens arkiv och biblioteklänk till annan webbplats, genom verksamhetsförlagd utbildning för studenter, studiebesök och gästföreläsningar.

Externt samverkar vi även med andra lärosäten som driver utbildning inom arkivvetenskap genom ett högre seminarium för anställda och studenter.