Personal

Ämne- och programsamordnare: Pamela Schultz Nybacka

Forskare, lärare och övrig personal:

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Jag arbetar även som undervisande bibliotekarie inom Team pedagogisk verksamhet på högskolebiblioteket.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Arkivvetenskap och Bibliotek- och informationsvetenskap. Arbetar deltid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926