Student

Den praktiska kunskapens teori

Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Forskningen i Den praktiska kunskapens teori rör sig främst kring kunskapsteoretiska och etiska frågeställningar kopplade till olika professioner, särskilt yrken där mellanmänskliga möten utgör en kärna i yrkeskompetensen.

Centrum för praktisk kunskap har i uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet.

För mer utförlig information om det samverkansarbete som bedrivs inom ämnet samt ämnets forskning, se Centrum för praktisk kunskap

Den praktiska kunskapens teori ingår tillsammans med filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap samt estetik i forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-03