Kalender

Under året anordnar Centrum för praktisk kunskap föreläsningar, seminarier och workshops. Se Södertörns högskolas kalender för aktuella evenemang.

07 nov
08 nov

Call for abstracts: Existential Medical Humanities

Conference and meeting for the National Network for Medical Humanities and Social Sciences.

13 nov
15 nov

Call for papers: Toward an Asymmetrical Ethics: Power, Relations, and the Diversity of Subjectivities

International conference organised by the Centre for Studies in Practical Knowledge at the School of Culture and Education, Södertörn University.