Kalender

Under året anordnar Centrum för praktisk kunskap föreläsningar, seminarier och workshops. Se Södertörns högskolas kalender för aktuella evenemang.

07 nov
08 nov

Existential Medical Humanities Conference 2019

Existential Medical Humanities Conference, and meeting of the National Network for Medical Humanities and Social Sciences. Arranged by the Centre for Studies in Practical Knowledge, Södertörn University.

13 nov
15 nov

Toward an Asymmetrical Ethics: Power, Relations, and the Diversity of Subjectivities

International conference organised by the Centre for Studies in Practical Knowledge at the School of Culture and Education, Södertörn University.