Personal

Ämnessamordnare: Martin Dvorak

Administrativ personal: Ingrid Gallagher

Forskare, lärare och övrig personal:

Alia Amir

Alia Amir

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Professor i engelska med lingvistisk inriktning

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Martin Dvorak

Martin Dvorak

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Tove Larsson

Tove Larsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Harriet Sharp

Harriet Sharp

Fil dr

Lektor

Lärare i engelsk språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PB209

Aki Siegel

Aki Siegel

Institutionen för kultur och lärande

PC240