Personal

Ämnessamordnare: Martin Dvorak

Administrativ personal: Ingrid Gallagher

Forskare, lärare och övrig personal:

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap, samt handleder i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Ebere Nweze

Ebere Nweze

Fil dr

Lektor

Jag är lektor som undervisa olika kurser (engelska) inom IKL avdelning.

Institutionen för kultur och lärande

PA219

Harriet Sharp

Harriet Sharp

Fil dr

Lektor

Lärare i engelsk språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PB209

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Martin Dvorak

Martin Dvorak

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Tove Larsson

Tove Larsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande