Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Collage av bokhyllor i bibliotek och bokstäver.

Engelska

Engelskan är utan tvivel ett av världens viktigaste språk, med hundratals miljoner människor som använder det dagligen. I praktiskt taget alla länder världen över har engelskan en väsentlig roll: i näringslivet, inom forskning, handel, teknik, politik, media och många andra områden där utbytet av idéer är viktig.

Lärarna i engelska vid Södertörns högskola forskar i såväl språkvetenskap som litteraturvetenskap samt kultur.

Språkvetenskaplig forskning

Lärarna i engelska vid Södertörns högskola forskar i såväl språkvetenskap som litteraturvetenskap samt kultur. Vår språkvetenskaplig forskning bedrivs av Kristy Beers Fägersten, som undersöker bruket av svordomar, samtal i tecknade serier, och digital kommunikation; Harriet Sharp, som forskar om codeswitching mellan svenska och engelska och Martin Dvorak, som undersöker övertalningsstrategier i religiösa texter och hur flerspråkighet påverkar studenters prestation på universitetsnivå och deras kognitiva potential.

Litterär forskning

På den litterära sidan är Sheila Ghose inriktad på postkolonial litteratur och teori, minoritetsdiskurser, genusstudier, kulturstudier samt kritisk kulturteori. Hon arbetar för närvarande på ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, ”Textual Forgery in a Postcolonial World”, en studie av ett antal förfalskade memoarer och plagierade romaner som ger sig ut för att representera postkoloniala- och minoritetsröster. Liz Kella forskar I samtida amerikansk litteratur och kultur, med inriktning på multikulturalitet, ras och etnicitet. Hennes senaste arbete, finansierat av Vetenskapsrådet, är en medförfattad bok utgiven 2014 av Manchester University Press. Den heter Making Home: Orphanhood, Kinship, and Cultural Memory in Contemporary American Novels. Nya forskningsintressen är det gotiska I litteratur och film, och kvinnliga författare av den polska diasporan. Roberto Del Valle Alcalá forskar om interaktioner mellan klass, arbete och kultur, med särskilt fokus på brittiska verk från 1900- och 2000-talet.

Samarbete med lärarutbildningen

Engelskans lärarkollegium utvecklar och undervisar på alla nivåer inom Lärarutbildningen och forskar dessutom om ämnesdidaktik (Martin Dvorak) och klassrumsdiskurs (Kristy Beers Fägersten).

Högre seminarium

Vi anordnar regelbundet högre seminarier i samarbete med ämnena svenska och litteraturvetenskap. För mer information se vår kalender.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-10