Student

Estetik

Estetiken vid Södertörns högskola är ett nytt ämne med gamla anor. Ordet 'estetik' härstammar från grekiskans 'aisthesis', vilket ungefär betyder 'varseblivning' eller 'sinnlig uppfattning.

Det moderna ämnet estetik har också sina rötter i 1700-talets filosofi och frågan om konstens väsen. Estetikämnet vid Södertörns högskola återknyter till det grekiska begreppet 'aisthesis'. Det innebär att estetiken är en sinnlighetslära som undersöker hur människan närmar sig världen via sina sinnen, antingen för att hämta kunskap om den eller för att njuta och behagas av den. Så har ämnet också fått en ny aktualitet i dagens mediesamhälle, som mer än någonsin är mättat av budskap, information och sinnesintryck.

Estetikämnet ingår tillsammans med den praktiska kunskapens teori, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap i forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Forskningen vid estetikämnet är inriktad mot estetikens historiska förutsättningar och begreppsliga utveckling. Den utvecklar estetikens centrala frågor om människa och värld, kropp och medvetande, idéer och föremål och hur dessa kan avläsas i den samtida konsten. Bland avslutade projekt kan nämnas The Insurmountable Art, Aisthesis; The Return of Sensibility, Translatability; Aesthetics and the transformation of the public sphere, ett pågående projekt är Perceptions of the other: aesthetics, ethics and prejudice.

Samverkan

Estetikämnet samarbetar i olika former med flera av landets kulturinstitutioner. Ämnet samarbetar bland annat med Moderna museet genom att delta i och arrangera konferenser, symposier, föredrag och seminarier.

Flera av medarbetarna är aktiva i det offentliga samtalet kring kultur som författare till böcker samt skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22